Coronastöd

Vilka coronastöd för företag är fortfarande aktuella?

Gustaf Oscarson

Uppdaterades: 10 december, 2020
Publicerades: 6 november, 2020
Foto av: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sedan coronapandemins utbrott har regeringen presenterat en lång rad coronastöd för Sveriges företag. Här går vi igenom vilka som fortfarande går att söka.

I huvudsak kommer vi att gå igenom status för följande coronastöd.

 • Omsättningsstöd för enskild firma
 • Omställningsstöd till företag (baserat på omsättningstapp)
 • Stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)
 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
 • Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
 • Utökad avsättning till periodiseringsfond
 • Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader
 • Anstånd med skatteinbetalningar

Tips! Hitta nya kunder i Coronakrisen – här är 8 smarta sätt

Andra coronastöd till företag

Utöver de coronastöd vi går igenom i denna artikel, så har regeringen presenterat och sjösatt ytterligare stöd för företag under corona. De flesta av dessa gäller ökad möjlighet till lån och finansiering för företag. Dessa är bland annat:

 • Statlig lånegaranti till små och medelstora företag
 • Utökade lånemöjligheter för företag via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit
 • 400 miljoner till Almi Invest för ökade investeringar

Omsättningsstöd för enskild firma

Vad menas med omsättningsstöd för enskild firma?

Många företagare med enskild firma har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående coronapandemin. Detta gäller inte minst enskilda näringsidkare inom kultursektorn och besöksnäringen.

Ett viktigt coronastöd är därför ”Omsättningsstöd för enskild firma” som lämnas för tre olika stödperioder: mars och april 2020, maj 2020 och juni och juli 2020. Stödperiodens motsvarande månad eller månader 2019 utgör stödperiodens så kallade referensperiod.

Är detta ett aktuellt coronastöd som går att söka fortfarande?

Ja! Den nya förordningen träder i kraft den 9 november. Ansökan om omsättningsstöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.

Läs mer: Så här fungerar omsättningsstöd för enskild firma

Uppdatering 2020-11-10 Nu har omsättningsstödet för enskild firma förlängts med 3 månader. Läs mer här.

Omställningsstöd till företag (baserat på omsättningstapp)

Vad menas med omställningsstöd?

Detta coronastöd ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta att ställa om och anpassa sin verksamhet. Omställningsstöd ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Regeringen har även förlängt stödet så att det också kan sökas för månaderna maj, juni och juli 2020.

Gäller detta coronastöd fortfarande?

Ja! Ansökan om omställningsstöd för månaderna maj, juni och juli är öppen mellan den 19 oktober och den 30 november och görs via Skatteverket.

Läs mer: Så här fungerar omställningsstöd för maj, juni och juli

Uppdatering 2020-11-10 Nu har omställningsstödet förlängts med 3 månader. Läs mer här.

Stöd för korttidsarbete (korttidspermittering) – ett populärt coronastöd

Vad menas med stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?

Företag kan få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att säga upp dem. Stöd för korttidsarbete innebär att företagets personalkostnader kan halveras samtidigt som de anställda får behålla över 90 procent av lönen.

En arbetsgivare kan få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.

Gäller stödet fortfarande?

Ja! Ansökan är öppen under hela 2020 och görs hos TIllväxtverket.

Läs mer: Så här fungerar stöd för korttidsarbete

Uppdatering 2020-11-10: Nu har stödet för korttidsarbete (korttidspermittering) förlängts i 7 månader. Läs mer här.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Vad menas med tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter?

Ett viktigt coronastöd var att arbetsgivaravgifterna sänktes mellan 1 mars och 30 juni 2020. Det införs även en nedsättning av egenavgifterna för att ge en motsvarande lättnad till dig med enskild firma.

Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad.

Gäller detta coronastöd fortfarande?

Från 1 juli gäller ordinarie regler. Detta innebär att vanliga nivåer på arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift gäller på de löner som företaget betalar ut från juli 2020.

Läs mer: Så fungerar sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

Vad menas med tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher?

Hyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni (och verkar i utsatta branscher) kan söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Stöd ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Gäller stödet fortfarande?

Nej! Länsstyrelserna mottog ansökningar från 1 juli till 31 augusti. Kompensationen söktes av hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna.

Läs mer: Så fungerar hyresrabatt under corona

Utökad avsättning till periodiseringsfond – coronastöd för enskild firma

Vad menas med utökad avsättning till periodiseringsfond?

Med de nya reglerna kan du med enskild firma eller som är delägare i handelsbolag sätta av 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 till periodiseringsfond (taket är 1 miljon kronor). Därmed kan många företagare få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019.

Gäller stödet fortfarande?

Möjligheten att ändra preliminärskattedeklarationen för år 2019 var öppen till och med den 30 juni 2020.

Läs mer: Så fungerar utökad avsättning till periodiseringsfond

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

Vad menas med utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader?

Regeringen har beslutat att följande åtgärder förlängs till och med den 31 december 2020 – för att fortsatt ge coronastöd till svenska företag:

 • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr
 • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kr per dag
 • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala
 • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall
 • Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning
 • Förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar med vissa nyligen allvarligt sjuka barn
 • Viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper
 • Viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper.

Gäller detta coronastöd fortfarande?

Ja! Dessa coronastöd har förlängts och gäller till den 31 december

Läs mer: Detta gäller för sjuklönekostnader under corona

Anstånd med skatteinbetalningar

Vad menas med anstånd med skatteinbetalningar?

De nya reglerna för detta coronastöd innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.

Gäller detta coronastöd fortfarande?

Ja! Företagets möjlighet till anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. När det gäller anstånd för moms som redovisas helårsvis så kan anstånd lämnas för högst ett beskattningsår och som längst under 12 månader.

Läs mer: Anstånd med att betala in skatt och arbetsgivaravgifter – så fungerar det