27 800 nya företag startades under lågkonjunkturen

Anders Andersson

Publicerades: 17 juli, 2009

Mitt under lågkonjunkturen under årets första halvår startades 27 800 nya företag.  Se efter här hur det gått för ditt län. Antalet nya företag har minskat med 16,4 procent jämfört med samma period 2008.

Under första halvåret 2008 registrerades 33 200 nya aktiebolag och enskilda firmor. Att det är över 5 000 fler än under första halvår i år kan tolkas både positivt och negativt:

  • Tänk att så många ändå vågat starta eget trots den största lågkonjunkturen sedan 30-talet.
  • Nu när vi som mest behöver nya företag och många blir arbetslösa minskar antalet.

På Nyföretagarcentrum, som gjort sammanställningen, är man bekymrad:

- Vi befinner oss på bottennivåer för nyföretagandet. Nu krävs åtgärder från regering och myndigheter för att öka nyföretagandet. Det är viktigt att satsa på sådant som visat sig fungera som NyföretagarCentrum och mentorskap. Det är också viktigt att satsa på de sektorer där nyföretagandet har förutsättningar att öka som till exempel vårdsektorn.

- Vi behöver också fler unga som startar. Det är samtidigt viktigt att ta vara på den kraft som många med utländskbakgrund kan ge nyföretagandet i landet, säger Harry Goldman, verkställande ledamot Jobs and Society NyföretagarCentrum.

Fakta från Nyföretagarbarometern januari-juni 2009:

  • Antal nyregistrerade företag under januari-juni 2009 var 27 786 (samma period 2008:33 252), vilket motsvarar en minskning med 16,4 procent.
  • Samtliga landets län minskar i antalet nya företag. Minst backar Kronoberg (-4,1 procent), Uppsala (-7,9 procent) och Kalmar (-9,9 procent). Mest backar Västerbotten
    (-28,2 procent), Södermanland (-26,6 procent) och Värmland (-22,7 procent).
  • Minskningen av antalet aktiebolag är störst (backar med 19,2 procent) medan minskningen av antalet enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag (som grupp) är 14,1 procent.
     

Se här hur många nya det blivit i ditt län och hur antalet minskat  på ett år.