Här är branscherna som får fler företag

Anders Andersson

Publicerades: 18 mars, 2009

Finanskris och lågkonjunktur hindrar inte svenskarna från att starta eget. Läs här om branscherna där antalet nya företag ökar.

Statistik från Statistisk centralbyrån visar att antalet nya företag 2008 ökade i dessa branscher, jämfört med 2007:

  • Reklam
  • Nöje
  • Städning
  • Konsnärtligt skapande
  • Dataprogrammering
  • Företagscoaching
  • Restaurang

– För företag inom reklam, IT och viss tjänsteverksamhet kan ökningen bero på att de som jobbar i dessa branscher startar eget i sämre tider, eftersom sådana företag bygger på deras egen kunskap. Samtidigt anlitar många större företag nu småföretag hellre än att anställa, säger Stefan Andersson, försäljningsansvarig för små och medelstora företag på SEB, som bearbetat statistiken.

 Han har sett hur små företag ofta kan vara konkurrenskraftiga och möta större efterfrågan när stora företag minskar sina organisationer och då köper mer externa tjänster.

 - Vi ser att småföretagandet i Sverige får ännu större betydelse i den rådande lågkonjunkturen, säger han.