<![CDATA[]]>

”Nyföretagande inget för de arbetslösa”

Anders Andersson

Publicerades: 8 september, 2009

Arbetsförmedlingarna satsar på att få fler att starta eget. Fel väg, menar småföretagarkonsulten Janne Näsström i en debattartikel i nya Driva Eget. Han menar att framtidens småföretagare i stället finns bland löntagare som håller på att kvävas i storföretagen.

Det har nu kommit ny statistik som visar att antalet nya småföretagare under 25 år ökat med 40 procent under första halvåret i år. De flesta av dessa är arbetslösa, och många har uppmanats av arbetsförmedlingen att starta eget.

Men Janne Näsströmn från Västervik, som jobbar som konsult och affärsutvecklar på bl a internationella Handelshögskolan i Jönköping, har hittat statistik från bl a Institutet för tillväxtpolititiska studier och Konsumentverket som visar att de flesta som startar företag på grund av arbetslöshet eller risk för arbetslöshet misslyckas.

”Nyföretagare som ser arbetet som ett sätt att skaffa sig lön och ledighet går nästan alltid i konkurs. Orsaken är att den viktigaste ingrediensen för framgång saknas”, skriver han i sitt inlägg.

Han stickert ut hakan och menar att Arbetsförmedlingarna uppmanar för många att starta eget, även sådana som inte passar som egenföretagare. Han menar att det är passion och inte avsaknad av jobb som ska styra om man ska bli egenföretagare.

Så här skriver han i sitt kontroversiella debattinlägg:

”Den passionerade företagaren ser arbetet som ett mål i sig, inte som ett medel att uppnå någon annat. Nästan lika viktigt som passionen är ett väl fungerande nätverk av befintliga och potentiella kunder, samarbetspartners, finansiärer och så vidare. Men den som behöver arbetsförmedlingens hjälp att hitta en anställning har sannolikt inget nätverk som duger.

Det är beklagligt att arbetsförmedling och andra satta att hjälpa oss företagare förminskar företagandet till en födkrok. Det beror på att en bedövande majoritet av dessa näringsfrämjare aldrig försörjt sig själva på eget företagande. ”