<![CDATA[Du har mycket att vinna på att utveckla din försäljning för att hitta nya spännande uppdrag med höga arvoden.
FOTO GETTY IMAGES]]>

Så når du alla dina mål 2021 – 5 enkla steg

Gustaf Oscarson

Uppdaterades: 4 januari, 2021
Publicerades: 8 januari, 2020
Foto av: Getty Images

2021 år ditt år! Här är fem enkla steg som hjälper dig att nå alla dina och företagets mål.

Steg 1: Sätt mål som verkligen motiverar dig

När du sätter mål för dig själv och företaget är det superviktigt att de motiverar dig. Om du inte vaknar på morgonen och älskar att gå ur sängen, är dina mål för svaga eller otydliga.

Sätt mål som är kopplade till de stora visionerna med ditt liv och i ditt företag. Måluppnåelse kräver engagemang, så för att maximera sannolikheten för framgång behöver du känna en ”jag måste göra det”-känsla. Annars är det otroligt lätt att skjuta upp det du behöver göra till nästa dag. Och sen till nästa…

Detta i sin tur gör att du känner dig besviken och frustrerad över dig själv. Och går det för lång tid utan att du tar dig närmare dina mål, hamnar du lätt i en destruktiv ”Jag kan inte göra någonting eller lyckas med någonting”-sinnesstämning.

Fråga dig själv: ”Om jag bara fick göra en sak i mitt liv, skulle jag då göra det jag gör just nu?” Eller: ”vad tycker jag är så otroligt roligt eller spännande att jag skulle göra det utan lön?”.

Steg 2: Använd de 5 V-frågorna

När du ska definiera ett specifikt mål så kan du använda dig av de fem V-frågorna:
– Vad vill jag uppnå?
– Varför är detta målet viktigt?
– Vem är inblandad?
– Var utspelar det sig?
– Vilka resurser eller begränsningar finns det?

Steg 3: Prova SMARTa mål

Du har antagligen hört talas om SMARTa-mål. Men använder du principen? SMARTa mål är:

– Specifika
– Mätbara
– Accepterade
– Relevanta
– Tidssatta

Specifika mål

Dina mål måste vara tydliga och väl definierade. Vaga eller generaliserade mål ger inte tillräckligt fokus. Vart ska du? Gör det så enkelt som möjligt att komma dit genom att definiera exakt var du vill hamna.

Mätbara mål

Inkludera exakta belopp, datum och så vidare i dina mål så att du kan mäta din grad av framgång. Om ditt mål är att ”öka intäkterna”, hur vet du när du har lyckats?

Accepterade mål

Se till att det är möjligt att uppnå de mål du sätter upp. Om du sätter ett mål som du inte har något hopp om att uppnå, kommer du bara att avmoralisera dig själv och erodera ditt förtroende.

Men motstå lusten att sätta mål som är för enkla. Genom att sätta realistiska men utmanande mål, når du balansen du behöver.

Relevanta mål

Dina mål behöver vara relevanta för den inriktning du vill att ditt liv och ditt företag ska ha. Ställ alltid frågan: vilket är det bästa och snabbaste sätter att nå mina visioner? Det ska vara ditt mål. Är inte målet relevant för dina visioner, kan du skippa det.

Tidssatta mål

Dina mål måste ha en tidsfrist, annars vet du inte när du har lyckats. När du arbetar med en tidsfrist ökar din känsla av brådska och prestationen kommer att bli mycket snabbare.

Steg 4: Visualisera målen

Den fysiska handlingen att skriva ner ett mål gör det verkligt och påtagligt. Du får ingen ursäkt för att glömma det. Skriv ned målen som om de redan har hänt, till exempel: ”Vi har minskat kostnaderna med 10 % innan den 29 januari”. Hjärnan har lättare att omvandla den typen av ”meningar” till resultat.

Låt alltid målen vara positiva: ”Vi har behållt alla våra kunder under första kvartalet” är bättre än ”vi ska minska kundtappet under första kvartalet”

Se till att du ser dina mål hela tiden, genom att de finns på en visionboard på väggen, som bakgrund på din mobil och som en lista i ditt to do-program. Detsamma gäller förstås företagets mål – sätt upp dem på väggen så att alla ser dem hela tiden. Och följ up åtminstone månadsvis!

Vi rekommenderar det här fantastiska TED-talet om att sätta rätt mål

Steg 5: Gör målen till en handlingsplan

Mål är inte värda någonting utan en handlingsplan. Planera varje steg fram till målet och vad som måste göras inom olika tidsperioder, och vem som ska göra vad. Använd gärna ett projektsystem som Asana eller Basecamp för att skapa tydliga projektplaner.

Steg 6: Ge dig förutsättningarna att lyckas

Skapa automatiska påminnelser. Planera in tid i kalendern. Ha någon som följer upp ditt jobb. Utvärdera på fasta tider. Sätt delmål. Ha tydliga belöningar när du når delmål och mål. Fira framgång.

Framförallt – var extremt tydlig med vad du vill uppnå och hur du ska lyckas med det. Då har du inga ursäkter.

Så – vilka är dina mål för 2021 och hur ska du uppnå dem?