Varför är inflationsmålet viktigare än bostadsmarknaden?

Anders Andersson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 28 oktober, 2014

Riksbanken och Sveriges makroekonomer är livrädda för att vi inte har någon inflation. Därför sänktes reporäntan i dag till historiska noll procent.

För oss vanliga är det svårt att förstå. Vad är det fel på att priserna på datorer och mobiltelefoner sjunker? Varför är det bra att boräntan sänks ytterligare så att bostadspriserna skenar iväg ännu mer?

På ett år har bostadspriserna i Stockholm stigit med 15 procent. Köparna räknar ut sin bokostnad med en rörlig ränta som aldrig varit så låg och nu ska sänkas ytterligare. De bryr sig inte om mitt gamla råd om att man bör ha en ekonomi som klarar fördubblad ränta.

För villaägarna gäller det nu att se till så att bankerna verkligen sänker den rörliga räntan. Min uppmaning är därför att du som har rörlig ränta ska kolla din ränta framöver. Om den inte har sänkts med närmare 0,25 så klaga hos banken. Du som ska ta nya lån ska naturligtvis följa mitt råd om att pruta och jämför räntan i olika banker.

Men om vi vidgar perspektivet något måste vi fråga oss varför räntan ska sänkas när samhället vill dämpa prisspiralen uppåt. Ser man enbart till bostadsmarknaden borde räntan höjas i stället för att sänkas.

Riksbanken struntar nu  i den oro för en bostadsbubbla som riksbanksdirektörerna i somras beskrev. Det märkliga målet om inflationsbekämpning har nu blivit viktigare än omtanken om bostadsmarknaden. Riksbanken skyfflar över det problemet på politikerna.

Jag inser att det är bra för ekonomins dynamik  med en viss inflation, men tycker  att Riksbankens inflationsmål på 2 procent borde omprövas. Frågan är om inte KPI är ett alltför trubbigt mått.

KPI är en sammanvägning av förändringar av alla varor och tjänster. Låneräntan är en sådan del.  En räntesänkning betyder alltså en ytterligare sänkning av den inflation som man med räntesänkning vill höja!

Det inflationsmått som Riksbanken går efter borde ersättas av ett annat mått där man skalar bort prisförändringar som har att göra med teknisk utveckling och rationellare produktion.  Varför ska inflationen sjunka på grund av att man i Asien kan tillverka mobiler billigare?

Om vi är överens om att det är bra för samhället med ökad tillväxt och efterfrågan kan vi nu konstatera att räntevapnet varit ett rätt dåligt styrinstrument och att dess betydelse nu är helt borta.

Förklaringen till dagens nollräntebesked är luddiga och svårbegripliga. Det ska stimulera ekonomin och få fart på hjulen, sägs det lite svepande. Men visst finns det också fördelar med dagens beslut och Sveriges ränta måste anpassas till vår globala vertklighet. För exportindustrin är det bra att kronan försvagas, vilket också kan få aktiekurserna att stiga.

Det riksbankschefen säger om att räntan ska ligga kvar på noll till i slutet av 2016 vekar också vara en viktig och bra signal.

Landets småföretagare får därmed veta att de kan våga investera i dag utan att lånekostnaderna dra iväg under de närmaste åren – om nu riksbankens prognos håller.  Se då till så att banken inte behandlar dig som är företagare sämre än villaägarna.