<![CDATA[]]>

”Ge småföretagen 100 miljoner för att få fler att göra exportaffärer”

Gustaf Brickman

Publicerades: 8 juli, 2012

Jobben och företagsaffärer stod i centrum i Stefan Löfven tal i Almedalen.  Han vill ge småföretagen 100 miljoner för att öka deras satsningar på export. 

– Idag rapporterar över hälften av Sveriges företag att de har haft problem med att rekrytera rätt utbildad arbetskraft. Av dem har en tredjedel till och med fått tacka nej till order. Det här håller inte, sa Stefan Löfvén.

Han fortsatte med att säga att många företag står och stampar i brist på arbetskraft, och att det måste vara möjligt för människor att ta de nya jobb som växer fram. Det första steget är skolan.

– Resultaten i skolan har sjunkit under lång tid. Och de fortsätter att försämras. Allt fler ungdomar lämnar skolan med ofullständiga kunskaper. Så här får det inte fortsätta. Vårt mål är tydligt. Det är ett mål vi aldrig sviker, och som vi aldrig kommer vika ifrån. Alla barn ska nå kunskapsmålen i skolan.

Men Socialdemokraterna vill också se en aktiv närings- och innovationspolitik. Och de vill införa ett statligt riskkapital.

– Företag ska växa och anställa fler. Så skapar vi efterfrågan på arbetskraft. Och då måste innovationskedjan i Sverige stärkas. Kunskap ska omvandlas till värde. Vi behöver ett uthålligt statligt riskkapital – som en bro för den entreprenör som vill färdigställa det forskaren tagit fram. Med ett riskkapitalavdrag vill vi dessutom få fler att bidra till den utvecklingen.

Stefan Löfvén pratade vidare om vikten av att säkra patentskydd för små- och medelstora företag, och om en satsning på det svenska exportstödet för mindre företag. Så att fler svenska idéer ska nå den internationella marknaden. Han vill ge Exportrådet 100 miljoner extra för att under fyra år ge stöd åt småföretagarnas exportaffärer.

Genom talet var det tydligt att Löfvén ser företagen som en viktig del i jobbekvationen, och han talade också om en fördjupad samverkan med näringslivet.

– Det Innovationspolitiska råd som jag vill tillsätta som ny statminister ska stödja samarbetet mellan näringsliv, fackliga organisationer och akademi. Detta ska ske på högsta politiska nivå.