<![CDATA[]]>

”Löfvén är en ulv i fårakläder”

Gustaf Brickman

Publicerades: 9 juli, 2012

100 miljoner kronor för att hjälpa småföretagen att exportera mer. Det lovade Stefan Löfvén i Almedalen. Men Göran Hägglund gav inte mycket för S-ledarens löften.
– Socialdemokraternas skattehöjningar kommer att kosta företagen 20 miljarder, sa han i sitt tal på söndagen.

Kristdemokrat-ledaren hade inte mycket till övers för Socialdemokraterna löften till Sveriges företagare. Framför allt var det löftena om en miljard till klimatinnovationer och 100 miljoner till ökat exportstöd för små- och medelstora företag som han ställde sig emot.

– Lövfén är en ulv i fårakläder. För det finns en annan post i hans budget som han gör sitt yttersta för att dölja: 20 miljarder i höjda skatter för de företag han säger sig vilja satsa på. Löfvens väg, skattehöjningens väg, leder inte till fler jobb och fler företag i vårt land.

Förutom attacken på Stefan Löfvén innehöll dock inte Hägglunds tal något som Sveriges företagare kan ta till sig. I stället var det ett tal om ideologi och personlig frihet. Och om vikten av att släppa in det privata i de tidigare offentliga verksamheterna.

– Nya aktörer tänker annorlunda. Olikheterna bidrar till att utveckla vården. Konkurrensen gör välfärden bättre och dessutom mer kostnadseffektiv. Förändringen är också principiellt viktig. Det är först med avmonopoliseringen som människor har fått möjlighet att välja.