<![CDATA[]]>

Företag måste få gå med vinst!

Gustaf Brickman

Publicerades: 6 juli, 2012

Efter att Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt i sitt tal i går sa att välfärdsföretag inte skulle få gå med vinst fick han svar på tal direkt av Jan Björklund:
– Diskussionen om välfärdsföretag ska få gå med vinst eller inte är rent ointellektuell. Ingen är väl beredd att driva ett företag om det är förbjudet att gå med vinst.

I sitt tal i Almedalen i går pratade Jan Björklund mycket om företagande. Bland annat delade han ut en känga till vänsterpartiets motstånd till vinstdrivande välfärdsföretag.

– Om det enbart är tillåtet att gå med förlust, så skulle det självfallet inte finnas några välfärdsföretag. Det är ju det som vänsterpartiet och LO egentligen vill. De vill i praktiken förbjuda valfriheten.

Jan Björklund fortsatte att prata om näringslivet och företagen som en förutsättning för hela Sveriges välfärd. Och att det är dags att möta den internationella konkurrensen. I dag.

– Vi kan inte luta oss tillbaka. Det är på allvar nu. Det är på riktigt. Att vi har bilden att det går bra för Sverige beror på att vi jämför oss med Sydeuropa. Men det är inte Grekland och Italien vi skall vara oroliga för. Om vi inte rätt förstår den nya globala utmaningen att risken är att vi i nästa generation har förvandlat vår del av världen till ett hembygdsmuseum för rika kineser. Och – för tydlighets skull – näringslivet är inget särintresse.

Björklund talade också om invandrarnas viktiga roll för svenskt företagande. Han kallade den svenska integrationspolitiken ”i många stycken ett stort misslyckande” och pekade på att mediantiden för en flykting att komma in i arbete i Sverige är sju år. Det är ett väldigt dåligt utnyttjande av en stor grupp med hög kompetens.

– Människor som bryter upp, reser över hela jordklotet och kommer till Sverige är initiativkraftiga personer. Men när de kommer till Sverige behandlar vi dem som svaga individer som måste tas om hand. 600 000 utrikes födda går till jobbet varje dag. Av dem är 70 000 egna företagare, som i sina företag sysselsätter mer än 200 000 personer. Utan alla dessa invandrare skulle Sverige stanna.

Läs om Jonas Sjöstedts tal i Alemdalen här.