<![CDATA[]]>

Jonas Sjöstedt sågar vinstintressen i vård och skola

Gustaf Brickman

Publicerades: 5 juli, 2012

Inte oväntat var det välfärd som dominerade vänsterledaren Jonas Sjöstedts tal i Almedalen. Och riskkapitalbolag inom vård och skola har ingen plats i det Sverige som Vänsterpartiet eftersträvar. Men många småföretagare har däremot Vänstern på sin sida – särskilt de på landsbygden.

– Jag vill att Vänsterpartiet ska bli det nya landsbygdspartiet. Även företagare och jordbruk på Gotland ska kunna konkurrera på lika villkor. Vi vill satsa på gröna näringar som biogas och småskalig sol- och vindel. Vi vill slå vakt om och utveckla service över hela landet. Vi vill förbättra villkoren för småföretag, sa Jonas Sjöstedt i sitt tal.

I övrigt var det ont om passningar till Sveriges småföretagare. Det var anställda och deras rättigheter som var i fokus, tillsammans med välfärden. Och så klart riskkapitalbolagen, som inte målades upp som någon positiv företeelse.

– Frågan om privat och offentligt är en fråga om demokrati. Om rätten för den som inte är nöjd att få tala med en ansvarig folkvald – inte hänvisas till oåtkomliga representanter för riskkapitalbolag – när något måste bli bättre i kvarterets skola eller stadens vårdcentral.

Jonas Sjöstedt berättade att Vänsterpartiet vill ta bort vinstintressen från skola, äldreomsorg och sjukvård. Företag som har vinst som målsättning ska ”inte tillåtas leva på skattepengar”. Men Jonas Sjöstedt öppnar dock upp för andra typer av företag.

– Däremot går det går bra med företag utan vinstintresse. Det går bra med kooperativ och stiftelser som komplement till det gemensamt drivna. Liknande lagstiftning finns i många länder. Vi är positiva till kooperativ och andra företagsformer som kan ge bra impulser och utveckling av verksamhet.

När det gäller övriga satsningar så var det framför allt några företagsintressanta områden som Jonas Sjöstedt nämnde. Han vill investera “massivt” i järnväg och kollektivtrafik och införa ett klimatprogram för gröna investeringar. Energi och energieffektivitet är ett annat område som Vänsterpartiet vill satsa på.

– Vi vill bygga energisnåla hus när vi bygger bort bostadsbristen och bättra på slitna gamla fastigheter. Vi vill satsa på förnybar energiproduktion som sol och vind – där halkar Sverige efter idag. Det är inte bara en politik som tar miljöansvar. Den skapar också tiotusentals nya arbeten och lägger grunden för nya branscher och ekonomisk utveckling.