<![CDATA[]]>

Regionala stöd varierar över landet

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 5 augusti, 2015

Hur det går för företag som får regionalt stöd visar Tillväxtverkets årliga granskning. Resultaten varierar över landet.

Under 2014 har de företag som fått ”regionalt bidrag till företagsutveckling” ökat både sin omsättning, vinst och förädlingsvärde mer än kontrollgruppen och övriga företag i Sverige, det visar Tillväxtverkets årliga rapport. I rapporten jämför man förändringen mellan olika år.

Företag som fått ”transportbidrag” utvecklas däremot sämre än kontrollgruppen och landets övriga företag. Transportbidraget är till för de företag som har sin förädling i de nordligaste länen och ska kompensera de extrakostnader som tillkommer för den sträcka företagen behöver transportera sina produkter.

– Att dessa företag visar på sämre utveckling är fortfarande en effekt av finanskrisen runt 2009. Då dippade företagen och det har tagit längre tid för företag i norra delen av landet att återhämta sig, säger Katalin Frydenlund, programansvarig för de regionala stöden på Tillväxtverket.

 Under förra året beviljades 91 ansökningar om ”regionalt investeringsstöd” på totalt 310 miljoner kronor över landets alla län. Mest stöd fick företag i Norrbottens län på 88 miljoner medan Halland var ett av de län som inte fick något.

– Hur de olika stöden fördelas beror bland annat på hur hög arbetslöshet det råder i länet. Norrbotten är till exempel glesbefolkat medan Halland har ett mycket bättre företagsklimat, säger Katalin Frydenlund.