<![CDATA[]]>

Det största hotet enligt egenföretagande konsulter

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 30 juni, 2015

Allt fler egenföretagande konsulter är oroliga för att efterfrågan på deras tjänster ska minska, det visar Assisteras senaste konsultbarometer. Däremot tycker varannan konsult att verksamhetsåret 2015 ser ljust ut.

Undersökningen baseras på svar från 500 personer i Assisteras nätverk. Den största utmaningen för konsultbranschen bedöms vara prispress, precis som 2014. Sju av tio konsulter svarar att just prispress är branschens största hot under 2015, följt av rekrytering till fördel av inhyrning av konsulter.

En majoritet av konsulterna spår en oförändrad marknad under 2015, men samtidigt tror två av tio att behovet för konsulttjänster kommer att minska i framtiden. Det är en ökning från motsvarande undersökning för 2014, då en av tio konsulter förutspådde ett minskat behov.

–  Den svenska marknaden är långt ifrån homogen. Vi ser en eftersläpning på flera marknader, exempelvis i Göteborg och Malmöregionen, där vi fortfarande väntar på det stora lyftet. Fast när det gäller konsulter med specialistkompetenser är marknaden fortfarande väldigt gynnsam, säger Thomas Goréus, vd på Assistera via ett pressmeddelande.