<![CDATA[]]>

Här finns pengar till att utveckla ditt företag

Camilla Björkman

Publicerades: 3 februari, 2010

Du som är småföretagare och vill utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst kan nu söka pengar till det. Sextio miljoner kronor ligger i potten som Tillväxtverket delar ut. Syftet med pengarna är att stärka småföretagares konkurrenskraft.

I år lanserar Tillväxtverket ett nytt program från vilket du som småföretagare kan söka pengar. Programmet heter ”Produktutveckling i småföretag – av varor och tjänster” och är till för företagare som vill utveckla en ny eller en befintlig vara eller tjänst.

Meningen är att stimulera små företag till att ta ett steg som de annars inte hade tänkt, dels att ta tillvara på extern kompetens samt att snabba på produktutvecklingen. I slutändan handlar det om att stärka småföretagares konkurrenskraft.

Programmet omfattar cirka 60 miljoner kronor under 2010 och genomförs i samarbete med 16 stycken så kallade partnerskap. I Stockholms län är det till exempel Länsstyrelsen (som har en pott på 11 miljoner) och i några andra län är det Almi. Det är de som tar emot din ansökan och lämnar rekommendation till Tillväxtverket för beslut.

– Nu är hög tid för produktutveckling, säger Inger Holmqvist, plandirektör och tf tillväxtdirektör på Länsstyrelsen i Stockholms län. Programmet ger en unik möjlighet för företagen att snabba på sina utvecklingsprocesser och förbereda sig för en bättre konjunktur. Vi vet sedan tidigare att denna typ av insats förkortar företagens ”tid till marknad” för nya produkter och tjänster.

Det enda lilla förbehållet? För att du ska kunna få pengarna gäller att du måste skjuta till en lika stor summa själv.

Sammanfattning av vad som krävs för att du ska kunna söka pengarna:

  • Det ska finnas en tydlig koppling till att utveckla ditt företags varor och tjänster så att de skapar ökad konkurrenskraft. Områden inom produktutveckling som Tillväxtverket stödmedel kan användas till kan vara teknik, miljö, design, marknadsundersökningar, ekonomi, kvalitet.
  • Ett företag får ha högst 50 anställda för att kunna söka stöd från programmet. Företaget ska ha minst två verksamma personer som arbetar vardera minst 50 procent.
  • I programmet räknas ägare av ett aktiebolag som är aktiva i företaget som anställda i sitt företag. Om aktiebolaget ägs av andra företag eller av privata ägare som inte är aktiva i företaget måste aktiebolaget ha minst två anställda för att kunna söka.
  • Företaget ska vara etablerat 2006 eller tidigare. Ett undantag är om företaget har ombildats men verksamheten är densamma.
  • Stödet kan uppgå till mellan 100 000 och 500 000 kronor per produktutvecklingsinsats för utveckling av varor. För utveckling av tjänster uppgår stödet till mellan 50 000 kr och 500 000 kr. Kravet är att företagen själva står för minst 50 procent av kostnaderna.

Här kan du läsa mer om programmet och hitta ditt partnerskap för att ansöka.