<![CDATA[Stresscoachen Sofia Singemo får hjälp med ett konsultavtal. Foto: Mikael Ackelman]]>

Så skriver du ett bra konsultavtal

Gustaf Brickman

Uppdaterades: 29 april, 2019
Publicerades: 8 april, 2015

Ett bra konsultavtal innehåller fyra viktiga delar. Lär dig här vilka delarna är, när juristen Noshin Kardel hjälper stresscoachen Sofia Singemo med ett sådant avtal.

För många småföretagare inom tjänstesektorn är avtal med uppdragsgivarna sällsynta. I stället kommer man överens muntligt och hoppas att samarbetet ska fungera. Eller så signerar man kundens avtal utan att fundera mer på saken.

Tips: Här kan du ladda ner ett kostnadsfritt konsultavtal (För dig som har Driva Eget Premium)

– De första 10 åren hade jag inga avtal alls, det var muntliga överenskommelser som gällde och för det mesta fungerade det bra, säger Sofia Singemo som coachar människor, grupper och organisationer i stressmedvetenhet och återhämtning.

Men hon har också varit med om uppdrag som ”runnit ut i sanden” och sådana som avslutats på uppdragsgivarens villkor.

– Under hösten hade jag också ett uppdrag där jag till slut bara fick halva den betalning jag upplevde att vi kommit överens om, säger hon.

Noshin Kardel, jurist på avtal24 och Driva Egets juridikexpert, intygar att det är viktigt att reglera vissa saker skriftligt. Inte minst eftersom muntliga avtal är svåra att hävda.

– Små företag har sällan tid eller kunskap att upprätta de här avtalen och problemet blir då att man får nöja sig med uppdragsgivarens avtal, säger hon.

Ett konsultavtal måste skrivas om inför varje nytt projekt eller uppdrag, eftersom förutsättningarna varierar. Men grunden är densamma. Här är fyra viktiga delar som behöver vara med:

  • Själva uppdraget. Vad är det som ska utföras? Vad ingår i uppdraget och vad ingår inte i uppdraget. Och vem är ansvarig för vad?
  • Priset. Ersättningen för uppdraget ska regleras, men även hur den ska utbetalas, faktureringstid och mycket annat som annars ofta förblir outtalat.
  • Repressalier. Vad som sker om någon av parterna inte uppfyller sin del av avtalet.
  • Tiden. Hur länge ska uppdraget pågå, när ska allt vara klart och hur lång uppsägningstid ska gälla för löpande uppdrag?

För många småföretagare är det svårt att få stora uppdragsgivare att skriva på avtal. De vill inte binda upp sig och anpassa sig till någon annans villkor. Noshin Kardel säger att det gäller att övertyga uppdragsgivaren om att ett avtal ligger i deras intresse.

– Utan ett avtal kan ju Sofia lämna sitt uppdrag på dagen för ett bättre eller mer lukrativt uppdrag. Även för uppdragsgivaren är avtalet alltså en trygghet och det gäller att få dem att se det.

För Sofia själv kan det bidra till en känsla av professionalism, tycker hon.

– Nu kan jag säga ”Så här jobbar jag”. Det ligger helt i linje med hur jag vill utveckla min företagsprofil – att skapa tydlighet och trygghet både för mig och mina kunder, konstaterar Sofia.