<![CDATA[Foto: Thinkstock]]>

Småföretagande IT-konsulter ser ljust på framtiden

Ebba Arnborg

Publicerades: 3 november, 2014

Allt fler egenkonsulter inom IT och data tror att efterfrågan kommer att öka. Samtidigt finns oro för prispress, visar Assisteras konsultbarometer.

Varannan IT-konsult är mer optimistisk för framtiden idag än för ett år sedan, visar Assisteras konsultbarometer som baseras på svar från 500 egenkonsulter inom IT och data.

På frågan om man är mer optimistisk för framtiden idag än för ett år sedan svarar 51,6 procent ja idag, mot 37,1 procent förra året.

De som ser ett ökat behov av konsulttjänster har nästan dubblats på ett år, från 19,6 till 34,3 procent. Samtidigt har de som ser ett minskat behov mer än halverats till 8,9 procent från 25,6 procent vid förra årets undersökning.

Det som ändå oroar är framförallt risk för prispress, möjligheten att företag väljer att rekrytera istället för att ta in konsulter och minskade IT-budgetar.
– När ekonomin stärks ökar också behoven av IT-konsulttjänster. Vissa undersökningar indikerar att IT-budgetarna endast ökar marginellt. När köparna har stora behov men inte mer pengar ökar kraven på att göra rätt saker och få ut mesta möjliga av sina investeringar. Det bidrar till att vi ser en stor efterfrågan av specialistkompetenser och en ökad prispress på mer generella IT-tjänster, säger Thomas Goreus på Assistera.