<![CDATA[]]>

Har du råd att vara sjuk i vinter?

Camilla Björkman

Publicerades: 20 december, 2010

1 av 5 småföretag skulle gå i konkurs vid långvarig sjukdom, visar en ny undersökning. Trots det prioriterar 40 procent av småföretagarna nya investeringar än en försäkring. Vad tycker du? Diskutera i vårt forum.

Ett av de största hoten mot ett litet företag är om företagaren skulle bli sjuk. En ny undersökning från Skandia visar att ett av fem småföretag skuille gå i konkurs om det skedde.

Trots det visar samma undersökning att småföretagare inte prioriterar försäkringsskydd mot sjukdom. Hela 40 procent av de som deltog i undersökningen svarade att de hellre skulle lägga försäkringspengarna på investeringar i nya affärer.

En tidigare undersökning gjord av SEB bland 1 000 småföretagare visar att nästan varannan har privat sjukvårdsförsäkring. En femtedel erbjuder alla sina anställda en sjukvårdsförsäkring. Orsaken är att man är orolig för långa vårdköer med långa sjukskrivningstider och därmed produktionsbortfall.

– Företagarna betalar för sjukvården via skattsedeln men är ändå oroliga för att inte få vård i tid. Det är ändå ett underkännande av systemet, sa SEB:s företagarekonom Ingela Hemming då.

Vad gör du när du är sjuk? Diskutera i vårt forum här.