<![CDATA[]]>

Jobba länge gynnar hälsan

Ingrid Kindahl

Publicerades: 29 november, 2012

Många drömmer om att pensionera sig tidigt för att bli ”friherrar” och göra vad de vill. Men en ny studie visar att tidig pensionering kan försämra din hälsa. Bättre att fortsätta jobba – i egen regi.

Går man tidigt i pension får man tid att ägna sig åt hobbies, resor och barnbarn. Men frågan är om du blir friskare och gladare av det? 
Ekonomen Gabriel H Sahlgren på Institutet för näringslivsforskning har kartlagt hur pensionärer i åldern 50-69 år från 11 europeiska länder upplever sin hälsa, enligt webbplatsen startanu.se.

Gabriel Sahlgren har funnit att både tidig och långvarig pensionering på sikt leder till sämre mental och fysisk hälsa. På kortare sikt är hälsoeffekterna något mer tvetydiga.

Han drar slutsatsen att ”reformer som stärker de ekonomiska incitamenten att arbeta längre kan vara mycket samhällsekonomiskt lönsamma. Reformerna kan leda till långsiktigt hållbara pensionssystem, förbättrade förutsättningar för ekonomisk tillväxt, minskade vårdutgifter samt bättre hälsa bland äldre”.

Men alla vet att känslan av att vara bunden skapar stress. Att arbeta vidare i ett eget företag kan därför vara en bra idé. Enligt organisationen Jobs&Society är äldre just nu väl representerade bland dem som startar eget.