<![CDATA[]]>

Så gör du för att klå de stora

Anders Andersson

Publicerades: 20 april, 2009

Det är nu i lågkonjunkturen som vi småföretagare har chans att klå de stora. Här är Anders Andersson fem argument för att lyckas med det. Det krävs då främst två saker - att vi utnyttjar att vi är små och att vi inte deppar över dåliga tider.

1. Du står för personlig kontakt
Den första fördelen med att anlita ett litet företag eller en enmansfirma är den personliga kontakten. När kunderna anlitar dig kan de vara säkra på att det är dig de kommer att ha kontakt med under hela uppdraget och kommande uppdrag.

Den personliga kontakten är viktig oavsett vilken bransch du är i, och inte bara om du gör affärer med andra företag.
Din attityd vid dessa personliga kontakter är mycket viktig. I aprilnumret av Driva Eget finns en artikel om hur positiva och offensiva säljare  nu i uppförsbackarna har extra stora möjligheter att rycka förbi de säljare som ständigt pratar om dåliga tider. 

2. Du har en lägre prisnivå
Som småföretagare har du mycket lägre fasta kostnader än dina större konkurrenter.  Storföretagens stora overheadkostnader måste betalas oavsett hur mycket pengar som kommer in, och det gör att de stora företagen tvingas ta mer betalt av sina kunder.

Att vara billigare för att du har lägre kostnader är bra. Däremot är det ofta en dålig idé att försöka bemöta en lågkonjunktur med att sänka sina priser. Det kanske inte är priset utan tjänsten eller varan i sig som kunden är tveksam till, och då spelar det ju ingen roll att du sänker priset. Och att sedan höja priset är inte helt lätt.
I stället för att sänka priset kan du kanske ge något mervärde, en gratis konsulttimme, garanti, fri service eller något annat.

3. Du är mer flexibel
Nästa argument för att kunderna ska välja dig framför större konkurrenter är att du som småföretagare är mer flexibel och tillgänglig än dina konkurrenter.

De större företagen har inrutade system och fasta rutiner. De är de tvungna att ha personal för att hålla ordning på alla kontor, anställda och projekt. Men det behöver inte du. Därför kan du lättare tillmötesgå kundernas behov och önskemål.

En liten företagare kan också vara mer flexibel och ge fördelar som de stora aldrig kan ge, att exempelvis bli mer attraktiv för kunderna genom att skriva kontrakt utan uppsägningstid.
Allt eftersom du växer är det viktigt att kunna behålla den flexibilitet som kunderna blivit vana vid. Då är det ett alternativ att gå ihop flera egenföretagare under ett gemensamt tak.

4. Du ger bättre service
Att kunna ge bättre service hänger ihop med många av dina andra argument, som att du står för en personlig kontakt och bättre tillgänglighet. 
Men genom att hela tiden tänka service har du stora möjligheter att få nya kunder. 

Berätta vad du gjort, vilka problem som uppstått, när du tror att arbetet är klart och så vidare. Då känner sig kunden delaktig och det skapar ett förtroende.
Om du alltid har en hög servicenivå ökar chansen att de kunder som får din service rekommenderar dig för andra ? och detta är en av de allra bästa marknadsföringsstrategier, särskilt nu i kristider.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Du står för nya lösningar
En lågkonjunktur är ett bra tillfälle för dig och ditt företag att se över sina kostnader, abonnemang och samarbetsavtal. På samma sätt gör många andra företag, för att de har tid och för att de måste.
 

Och när storföretagen ser om sina hus är det ett ypperligt tillfälle för dig att hitta på kreativa lösningar och vinna marknadsandelar. Storföretagen går igenom såväl sina kostnader som de faktiska utfallen av sina aktiviteter, och letar efter nya, mer effektiva lösningar.
 I en lågkonjunktur är dina potentiella kunder mer benägna att tänka i nya banor och pröva nya lösningar. Så du som har en ny innovativ idé har större möjligheter att få gehör för den i dag än mitt i en högkonjunktur.

(Kort sammanfattning av 17 sidor i Driva Egets februarinummer om hur en småföretagare kan dra nytta av krisen.)