Nooshi Dadgostar (V) ”Vi riskerar att gå in i en lågkonjunktur efter valet”

Josefin Wallin

Uppdaterades: 6 september, 2022
Publicerades: 9 september, 2022
Foto av: Anna Tärnhuvud

Vänsterpartiet med Nooshi Dadgostar i spetsen berättar om vad de vill göra för småföretagare. De menar också att det är en stor risk för lågkonjuktur efter valet – och vad vill de då sätta in för åtgärder?

Vilka satsningar avser ni att göra (efter valet) för att underlätta livet för oss småföretagare?

– Vi riskerar att gå in i en lågkonjunktur efter valet. Därför kommer vi att fokusera på att öka tryggheten för småföretagen. Vi vill förbättra a-kassan och sjukförsäkringen. Vi vill ta bort sjuklöneansvaret för småföretag. Satsa på utbildning och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning för att underlätta rekrytering. Det mest akuta just nu är att införa Sverigepriser på el så att vi får ner priserna på normala svenska nivåer. Utan Sverigepriser kommer stora delar av näringslivet i södra delarna av vårt land få mycket stora problem.

Hur viktiga anser du att småföretagarna är för Sveriges ekonomi och framtid, jämfört med exempelvis storföretagen?

– Viktiga. Mindre företag är de som säkrar upp möjligheten till full sysselsättning och i många fall står för nyskapande lösningar.

Vad gör ni internt i partiet för att förstå småföretagares vardag?

– Vi träffar, besöker och lyssnar in och för dialog med småföretagare och intresseorganisationer.

I alla undersökningar framkommer det att småföretagarna tycker att det är mycket krångel och administration med att driva företag. Vad vill ni konkret göra åt detta?

– Här har arbetsgivarföreningarna ett ansvar att stötta och hjälpa sina medlemmar att följa kollektivavtalen. Även stat och kommun behöver dock vara behjälpliga. Myndigheterna behöver underlätta så mycket som möjligt för att småföretagen ska göra rätt. Här finns mer att göra.

Kommer villkoren för landets småföretagare att vara en viktig del av er ”valagenda”?

– Ja. Vi har bland annat lanserat ett klimatpaket som kommer att generera 80 000 nya jobb i privat sektor. Därutöver spelar sänkta energipriser, större offentliga investeringar i  bland annat infrastruktur och tryggare socialförsäkringar stor roll för småföretagen.

Utöver er själva, vilka andra partier tycker du är duktiga på ”småföretagarfrågor”?

– Socialdemokraterna.

Om du själv skulle driva företag, vad skulle du helst göra då?

– Jag skulle kunna tänka mig att driva ett kafé.

Fem snabba frågor Nooshi Dadgostar

Ska det bli billigare för företagen att anställa?

– Ja, för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Ska företagens skatter sänkas?

– Nej.

Bör färre företag vara momspliktiga?

– Vi har inga sådana förslag just nu.

Ska reglerna för att säga upp personal förenklas?

– Nej.

Vilken politisk åtgärd tror du skulle underlätta mest för Sveriges företagare?

– Ökad offentlig efterfrågan kommer generera större efterfrågan för företagen. Borttagande av sjuklöneansvaret.  

Läs också: Ulf Kristersson (M) – ”Vi vill motverka överimplementering av EU-regler”