Omsättningsstöd för enskild firma med Ibrahim Baylan omsättningsstödet

Nyheter i omsättningsstödet till enskild firma

Gustaf Oscarson

Publicerades: 24 februari, 2021
Foto av: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Omsättningsstödet till enskild firma ska omfatta fler och förlängs över april 2021. Dessutom blir kravet på omsättning lägre. Här är alla nyheterna i omsättningsstödet.

Regeringen meddelar den 23 februari att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare ska omfatta även de som har fått arbetslöshetsersättning och de som varit föräldralediga eller sjukskrivna.

Omsättningsstödet kommer också att förlängas till april 2021, något som regeringen aviserat tidigare. Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare gäller därmed från mars 2020 till och med april 2021.

Omsättningsstöd vid arbetslöshetsersättning eller sjukskrivning

Det kommer alltså att införas en möjlighet att få omsättningsstödet även för dem som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser, och även dem som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperiode.

Läs också: 10 verktyg som hjälper ditt företag att klara coronakrisen

Vilka kan få omsättningsstödet?

Omsättningsstöd finns för enskild näringsidkare (enskild firma). För aktiebolag motsvaras stödet av omställningsstöd. Längre ned kan du läsa om tidigare och nuvarande omsättningskrav för att kunna ta del av stödet.

Tips! Här kan du läsa om hur omställningsstödet för aktiebolag fungerar

Här är några viktiga fakta om omsättningsstödet du behöver ha koll på

  • För stödperioden augusti – oktober 2020 ska den enskilde näringsidkaren ha tappat minst 40 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgörs av motsvarande period 2019. För stödperioder från och med november – december 2020 och framåt är motsvarande nivå 30 procent.
  • För att enskilda näringsidkare som har eller kommer att få arbetslöshetsersättning för de förlängda stödperioderna, ska kunna få ta del av omsättningsstöd ges nu möjlighet att kombinera omsättningsstöd med arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetsersättningen kommer att beaktas vid beräkning av omsättningsstödets storlek.
  • Regeringen avser också att ge sökanden som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden, det vill säga 2019, möjlighet att söka och få omsättningsstöd.

Omsättningskravet på enskild firma sänks till 180 000 kronor

Omsättningskravet för 2019 kommer vid förlängningen av omsättningsstödet att fortsätta vara 200 000 kronor för stödperioden augusti – oktober 2020. Från och med stödperioden november – december 2020 sänks omsättningskravet till 180 000 kronor. Det gör för att fler enskilda näringsidkare ska kunna ta del av stödet.

Läs mer: Omsättningsstöd för enskild firma – så här fungerar det