<![CDATA[]]>

Äntligen börjar de jobba!

Camilla Björkman

Publicerades: 24 september, 2010

Äntligen händer det saker i Rosenbad! Första åtgärden efter valet blev en som gäller småföretagen. Nu förlängs Regelrådet, som ska minska företagens regelkrångel, till 2014.

Nu har politikerna börjat jobba. Den första åtgärden blev att beslutat att Regelrådet, som ska jobba för att minska regelkrånglet för företagare, ska fortsätta fram till 31 december 2014.

Regelrådet inrättades av regeringen i maj 2008. Deras jobb går ut på att vara ett rådgivande organ till regeringen och myndigheterna, och därmed ta ställning till hur nya eller ändrade regler påverkar företagens administrativa kostnader.

– Att förenkla för företagen är ett av regeringens viktigaste verktyg för att främja fler jobb och växande företag. Eftersom vi kommer att utöka, utveckla och fördjupa arbetet med att skapa en märkbar positiv förändring i företagens vardag på alla nivåer är det viktigt att Regelrådet fortsatt följer och granskar arbetet, säger näringsminister Maud Olofsson.

Regeringen lovade 2008 att företagens administrativa kostnader skulle minska med 25 procent till hösten 2010. Så blev inte fallet. Enligt Näringsdepartementet blev det bara sju procent – enligt Tillväxtverket ynka tre.

– Det tar lite längre tid att få strukturerna på plats, att vi gör analyser av varje konkret förslag och uppföljningar, än vad vi bedömde i början, sa näringsminister Maud Olofsson till Rapport i somras.

Regeringen har avsatt 45 miljoner i årets budget för att driva vidare minskat-krångel-arbetet.

Läs Anders Anderssons blogg om krånglet med valräkningen.