<![CDATA[]]>

Miljonregn över unga företagare

Camilla Björkman

Publicerades: 2 oktober, 2012

Almi Invest ska investera 83 miljoner kronor i unga företagare i Västsverige fram till 2015.

– Det här kan komma att innebära ytterligare 15-20 nya investeringar fram till 2015 för att utveckla regionens många lovande entreprenörsdrivna bolag, säger Håkan Krook, vd på Almi Invest i Västsverige.

Av de 83 miljonerna kommer 25 från EU-medel och lika mycket i nationell motfinansiering. Resterande 33 miljoner skjuter Almi Företagspartner Väst till.

– Med det nya kapitaltillskottet ser det idag något ljusare ut för västsvenska företag som befinner sig i början på en expansion, säger Krook.

Samtidigt beräknar man att privata riskkapitalister ska investera ytterligare1,5 gånger Almi Invests investering. Det innebär cirka 125 miljoner kronor extra.

Sedan 2009 har Almi Invest i Västsverige satsat ungefär lika mycket i ungt företagande som man kommer att göra de närmaste tre åren.

– Vi har visat att det finns ett stort antal bolag som är goda investeringsmöjligheter, säger Krook.

Almi Invest har under de tre senaste åren utvärderat 350 företag i Västsverige. Av dem har 23 fått sammanlagt 90 miljoner kronor. Ett företag kan få max 10 miljoner kronor.