<![CDATA[]]>

”Regelkrånglet har inte minskat”

Gustaf Brickman

Publicerades: 22 mars, 2012

Regeringen har arbetat i flera år med att förenkla reglerna för företagen. Men enligt en undersökning från Riksrevisionen säger hela 73 procent av Sveriges företagare att det fortfarande är lika krångligt – eller till och med krångligare.

Riksrevisionen har granskat regeringens arbete med att förenkla reglerna för företag under åren 2006–2010. Granskningen visar att regeringen inte har nått målet med arbetet, att åstadkomma en märkbar och positiv förändring i företagens vardag.

– Åtgärderna för att minska bördan för företagen har inte satts in där de får störst effekt. Regeringen bör nu försöka skapa en helhetsbild och fokusera på de tunga regelområdena i syfte att skapa bättre och effektivare regler, säger riksrevisor Claes Norgren.

Enligt kartläggningen beror det svaga resultatet på att regeringen fokuserat för mycket på de administrativa kostnaderna för företagen, vilket bara är en del av krånglet. Man har dock inte fokuserat på de områden företagen själva prioriterar.

Det företagarna själva tycker är mest betungande är redovisning och bokföring, följt av moms- och skatteregler.