<![CDATA[]]>

Missa inte ersättning för sjuk personal

Camilla Björkman

Publicerades: 26 maj, 2011

Ett nytt högkostnadsskydd för sjuk personal kan ge dig mycket pengar tillbaka. Men få känner till skyddet som Försäkringskassan införde förra året. Senast den 31 maj måste ansökan vara inne för att ta del av ersättningen.

I fjol infördes ett högkostnadsskydd för företagens kostnader för sjuk personal. Det var en del av regeringens satsning på företagande.

Men få småföretagare känner till det nya högkostnadsskyddet, som går ut på att Försäkringskassan ersätter dig om din personal har många sjukdagar.

Idag betalar du som arbetsgivare sjuklönen för de första 14 dagarna som den anställde blir sjuk. Med det nya högkostnadsskyddet ersätter Försäkringskassan sjuklönekostnader som överstiger 2,125 procent av ditt företags totala lönekostnader.

– Det är lättare för småföretagare att komma upp i siffran eftersom de ofta har så få anställda. Är man två personer i företaget och en är borta blir ju procentsatsen väldigt hög, säger Mats Åhlgren, analytiker på Försäkringskassan till Driva Eget.

Säg att du har en miljon i lönekostnader och 100 000 kronor i sjuklönekostnad, då har du en kvot på 10. Allt över 2,125 procent får du tillbaka av Försäkringskassan, vilket i det här fallet är cirka 79 000 kronor.

Men få har dragit nytta av ersättningen, rapporterar Dagens Industri. Den 31 maj går ansökningstiden ut att söka ersättning för sjuklönekostnader under andra halvåret 2010.

Hittills har bara 100 ansökningar kommit in – trots att Försäkringskassan räknat med över 10 000, rapporterar tidningen. Cirka 200 miljoner kronor var avsatt till utbetalningar, men nu är prognosen nedskriven till 57 miljoner kronor, vilket även det kan verka mycket. Orsaken kan vara att garantin är ny:

– Det är ingen som känner till den här sjuklönegarantin. För en del företag kan den betyda ganska mycket pengar, säger Företagarnas försäljningschef Lars Högvik till DI.

Det här täcker högkostnadsskyddet:

  • Högkostnadsskyddet ger ersättning för den sjuklön som en arbetsgivare betalar ut dag 2-14 i sjuklöneperioden och täcker som högst 80 procent av de anställningsförmåner som ligger till grund för sjuklön. Även kostnader för sociala avgifter och allmän löneavgift kopplat till den utbetalda sjuklönen ingår i högkostnadsskyddet.
  • Däremot ingår inte ersättning för sjuklönekostnader för medarbetare som är beviljade särskilt högriskskydd.
  • På ansökan ska du ange hela den lönekostnad du har under det kalenderår du ansöker om ersättning för, inklusive kostnaden för utbetald sjuklön.

Läs mer och ansök på Försäkringskassans sida.