<![CDATA[]]>

Personalkostnader ökar mer för små företag

Ebba Arnborg

Publicerades: 8 september, 2014

I valdebatten kräver småföretagen att den största personalkostnaden, arbetsgivaravgifter, ska sänkas. En ny utredning visar nu att just denna kostnad tynger de små företagen mer än de stora. De senaste fem åren har personalkostnaderna för småföretag ökat betydligt fortare än för näringslivet som helhet.

Personalkostnaderna för landets minsta företag ökade med 15 procent de senaste fem åren. Det visar nya siffror som LRF Konsult släpper idag efter att ha analyserat verkliga bokslut från drygt 40 000 företag med upp till 15 anställda. Samtidigt visar statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) att personalkostnaderna för näringslivet som helhet legat på en betydligt lägre och mer stabil nivå under samma tidsperiod.

Mellan åren 2008 och 2012 ökade personalkostnaderna för småföretag med nästan 12 procent från 26,2 till 29,3 procent. Motsvarande siffror för näringslivet som helhet är en ökning med drygt sex procent, från 17,6 till 18,7 procent enligt SCBs ”Resultaträkning för näringslivet totalt”, där över en miljon företag i olika storlekar ingår.

– Personalkostnaderna utgör relativt sett en betydligt större post för småföretagen och det finns en rad möjliga förklaringar till varför det ser ut som det gör. Exempelvis har små, ägarledda företag få anställda och ägarens egen lön är ofta en stor del av den totala lönekostnaden. Om det går bra tar ägaren ut mer lön, går det dåligt krymper den ofta. Småföretag är också betydligt känsligare för både med- och motgångar, och de drabbas hårt av exempelvis sjukfrånvaro, säger Pär Martinsson, Chefsekonom på LRF Konsult.

Det genomsnittliga småföretaget i LRFs undersökning hade en årsomsättning mellan 2,5 och 2,9 miljoner kronor under den undersökta tidsperioden. Företagen i SCBs siffror är betydligt större – i genomsnitt mellan 6,0 och 6,9 miljoner. Pär Martinsson menar att skillnaderna i företagens storlek delvis kan förklara varför utvecklingen ser ut som det gör.

– Många system på arbetsmarknaden, exempelvis de för LAS-hantering och sjuklön, är främst anpassade för större företag med fullfjädrade personalavdelningar. Detta medför att småföretagen blir missgynnade, ofta med mer administration som resultat. 96 procent av Sveriges företag har färre än tio anställda, vilket gör dem till en betydande faktor för den svenska ekonomins utveckling. Trots detta tyder den nya undersökningen på att småföretagen inte har samma förutsättningar som de större företagen, säger han.