Regeringens åtgärdspaket för corona och företag

Sänkta arbetsgivaravgifter och lånegaranti – här är nya Corona-paketet för små företag

Gustaf Oscarson

Uppdaterades: 7 april, 2020
Publicerades: 26 mars, 2020

Under onsdagen den 25:e januari kom regeringen med förslag på ett nytt ”Corona-paket” för mindre företag. Förslagen kommer att överlämnas till riksdagen i en extra ändringsbudget inom kort. Här är förslagen som förväntas gå igenom.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Det kanske viktigaste förslaget är tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen ska gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad.

Det innebär att företag kan få skattelättnader med upp till 5 300 kronor per månad och anställd, vilket underlättar för företag som drabbats av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som lönekostnader finns kvar.

För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Som Driva Eget uppfattar rapporteringen, gäller paketet därmed samtliga bolag. Rapporteringen tyder också på att den ”borttagna delen” av arbetsgivaravgiften inte behöver betalas in av arbetsgivaren, utan företaget registrerar att den inte ska betalas in (till skillnad från många andra förslag som sker retroaktivt). Vi återkommer i denna fråga så snart vi vet mer.

Gäller detta för löner som redan betalats ut? Vi vet inte ännu. Mer information om detta paket ska komma från Skatteverket inom kort.

Sammanfattning av förslaget om sänka arbetsgivaravgifter och egenavgifter

  • Företaget kan få sänkta arbetsgivaravgifter med upp till 5 300 kronor per månad och anställd. Detta gäller löner upp till 25 000 kronor per månad.
  • Förslaget gäller för upp till 30 anställda (även om ditt företag har fler anställda).
  • Skattelättnaden gäller under fyra månader, från 1 mars till 30 juni 2020.
  • Arbetsgivaravgiften sänks men tas inte bort helt – ditt företag ska fortfarande betala ålderspensionsavgiften.
  • För att hjälpa Sveriges enskilda näringsidkare föreslås en motsvarande sänkning av egenavgifterna.

Hur mycket sparar mitt företag på detta?

Eftersom ålderspensionsavgiften på 10,21 procent inta dras bort blir sänkningen 21,21 procent (arbetsgivaravgiften är normalt 31,42 procent). Detta gäller bara på lönesummor på upp till 25 000 kronor.

Vi ponerar att ditt företag har två anställda inklusive dig själv. Din lön är 35 000 kronor och din anställdas lön är 22 000 kronor.

Din lön: Företaget får bara sänkning på delen upp till 25 000 kronor. Det innebär att din arbetsgivaravgift sänks med 5 303 kronor (25 000 * 0,2121)

Din anställdas lön: Företaget får sänkning på hela lönen, 22 000 kronor. Det innebär att arbetsgivaravgiften sänks med 4 666 kronor (22 000 * 0,2121)

Tips! Få de senaste uppdateringarna om Corona för företagare + inspiration som får ditt företag att lyckas bättre. Gör som 10 000-tals företagare, följ Driva Eget på Facebook, Driva Eget på Instagram eller Driva Eget på LinkedIn (eller allihop!)

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas

För att göra det lättare för företagen att finansiera inrättas en statlig lånegaranti. Detta innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av Coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Riksgäldskontoret kommer att administrera garantin och varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras. Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för företag i utsatta branscher som sällanköpshandel, hotell och restaurang inrättas ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.  

Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni 2020.

Hitta nya kunder i Corona-krisen: I Facebook-gruppen ”Välj en småföretagare” kan du hitta nya kunder och hjälpa andra småföretagare att klara sig.

Åtgärder riktade mot mindre företag

Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster.

Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Förslaget om anstånd med skatten utvidgas

Dessutom kommer det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning att utvidgas. Det handlar om att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget.

På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren, t.ex. den 12 maj.

Tips! Så överlever ditt företag Coronakrisen – lyssna på våra bästa tips i podden Business Hacks

Företag kan läggas vilande vid arbetslöshet

Företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.

Så här hjälper vi dig att klara Corona-krisen – våra bästa guider och lösningar

Hitta nya kunder i Corona-krisen: I Facebook-gruppen ”Välj en småföretagare” kan du hitta nya kunder i Coronakrisen

Läs: Vi förklarar regeringens första Coronapaket för företagare – här är allt du behöver veta 

Läs: Så räddar du ditt företag från Coronaviruset – 12 avgörande steg

Vilka företagare kan använda korttidspermittering? Så här fungerar det.