<![CDATA[]]>

Bestäm nu hur stor inkomst du ska ha i firman

Anders Andersson

Publicerades: 16 december, 2013

Om du har enskild firma och handelsbolag kan du i princip själv bestämma hur stor inkomst du ska ha i år. Det gör du med hjälp av periodiseringsfond och expansionsfond. Räkna på detta nu före årsskiftet. 

Det finns oftast ingen anledning att skatta av mer som inkomst med egenavgifter än vad man konsumerat under året. De flesta lägger sig då strax under brytpunkten för statlig skatt, 426 300 kronor för 2013 (450 200 kr för pensionärer).

Upp till 30 procent av vinsten kan sättas av till periodiseringsfond. Hela skatten kan då skjutas upp i sex år. Det som sätts av för 2013 års inkomst, alltså i nästa års deklaration, måste alltså tas upp senast i deklarationen som ska lämnas 2020.

Detta är ett sätt att få räntefri skattekredit, eftersom det inte blir ränta på den uppskjutna skatten, vilket det blir för periodiseringsfond i ett aktiebolag.

Upp till 128 210 kr av företagets kapitalunderlag (skillnaden mellan tillgångar och skulder vid årets slut) kan dessutom sättas av i expansionsfond. Om en enskild firma utan skulder har bankmedel, inventarier och andra tillgångar på 100 000 kr får alltså närmare 130 000 kr sättas av till expansionsfond.

Skatten på den avsättningen blir lika som bolagsskatten, 22 procent. När resten av skatten ska betalas avgör du själv. Den blir då mellanskillnaden mellan inkomstskatten vid fondens uppläsning och de 22 procenten som redan betalats.

Det blir sociala avgifter både när periodiseringsfonden och expansionsfonden tas upp. Det är då mest fördelaktigt att vänta med dessa uttag tills pensionen börjat betalas ut och avgifterna därmed sänkts till 10,21 procent.