<![CDATA[]]>

”Borg är ohederlig och arrogant”

Anders Andersson

Publicerades: 31 maj, 2013

”Anders Borg är arrogant och ohederlig. Han låtsas att han ändrar för att ta hänsyn till remissinstanserna, men förändrar inget i sak”, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg om finansministerns senaste utspel för ändrade 3:12-regler.

I fredagens debattartikel i DI skriver Anders Borg och Annie Lööf att de tagit hänsyn till remissinstansernas synpunkter när de ändrat kravet på att använda löneregeln från 5 till 4 procent och sänkt det så kallade löneuttagskravet i ett justerat förslag som nu ska bli en lagrådsremiss.

– Det är ett ohederligt påstående. Alla remissinstanser utom Skatteverket har haft kraftig kritik. Inget av den kritiken har de tagit hänsyn till. Inget i sak har de nu ändrat, säger Anne Ramberg och spetsar till kritiken ytterligare:

– Anders Borg visar med detta en arrogans mot hela systemet med att förslag ska beredas och skickad på remiss.

Hon anser att fyraprocentsspärren slår sönder en väl fungerande företagsstruktur:

– Det skapar ett A- och ett B-lag bland företag i samma bransch, de som kan använda löneregeln och de som inte kan det. De betyder dessutom att företagens utveckling hämmas. En advokatbyrå som skulle vilja ta in en ny ung delägare tvingas säga nej om dessa orimliga regler genomförs. Det är inte av skatteskäl som en advokatbyrå kan vilja ha många delägare.

Men hon inser samtidigt att advokatbyråer och andra har möjlighet att kringgå reglerna om de införs:
– Det sätter igång en massa improduktiv skatteplanering med uppdelningar av större företag i mindre så att reglerna ska kunna användas.

Hon menar att Anders Borg är prestigefylld och har fallit offer för populistiska strömningar:
– Han har hela tiden vetat att 3:12-reglerna också kan användas av stora företag och det var också lagstiftarnas mening.

Men även hon kan tycka att 3:12-reglerna i vissa fall kan vara för gynnsamma:
– Jag har förståelse för att politiker kan tycka det. Men det skulle de kunna komma till rätta med genom att justera skattesatser och dra ned gränsen för högsta möjliga utdelning.

Flera andra sågar också det nya förslaget. En av dem är konsultbolaget Netlights vice vd Lars Olof Elfversson:
— Reglerna slår utan benen på många entreprenörer. Regeringen har inte backat en tum. Det här är bara kosmetiska förändringar, säger han till Computer Sweden.

Med en vinst på över 100 miljoner i fjol är företaget på väg mot sitt mål att bli världens bästa konsultföretag. Men de nya reglerna kan stoppa det:
– Regeringen offrar oss medarbetarägda entreprenörsdrivna företag, som alla är tillväxtbolag, säger han.

LÄS MER om ändringen här.
LÄS MER: Anders Anderssons kritik.