<![CDATA[]]>

Din utdelning kan dubblas nästa år

Anders Andersson

Publicerades: 12 april, 2013

Finansminister Anders Borg och näringsminister Annie Lööf vill i sin vårproposition fördubbla  den lågbeskattade utdelningen för småföretag med anställda. Samtidigt ska utdelningsmöjligheten stoppas för stora revisonbyråer och advokatbyråer som överutnyttjat 3:12-reglerna.

En småföretagare med anställda kan nu som utdelning ta ut 25 procent av företagets totala årslöner  under föutsättning att företagets ägare eller närstående tar ut en stor egen lön. Utdelningen beskattas med 20 procent (men totalskatten blir 37,6 procent eftersom det också blir bolagskatt).

I en debattartikel i DI skriver nu Anders Borg och Annie Lööf att denna regel ska förbättras i vårpropositionen  för att stimulera småföretag att anställa fler:

  • 50 procent i stället för 25 procent av lönesumman upp till 3,4 miljoner ska kunna tas ut i lågbeskattad utdelning. En företagare med 3 miljoner i totala löner får då fördubblad utdelning, från 750 000 kr till 1,5 miljoner. Om ytterligare en anställs med en årslön på 400 000 kr ökar ägarens lågbeskattade utdelningen med 200 000 kr. De nya reglerna kommer att gälla från och med 1 januari 2014.

Kravet på eget löneuttag förändras och blir för de flesta småföretagare 9,5 inkomstbasbelopp, 537 700 kr under de närmaste två åren (sänks sedan till 9 inkomstbasbelopp).

Om företagets totala årslöner överstiger 100 inkomstbasbelopp (5 660 000 kr under 2013) ska löneuttagskravet öka med 10 procent på den del av andelsägarens del av löneunderlaget som överstiger dessa 100 inkomstbasbelopp. Det betyder en kraftig försämring för företag med många anställda – 970 000 kr i egen årslön för att vid 10 miljoner i totala löner kunna ta ut 5 miljoner i utdelning.

Det gäller att redan i år ta ut lön över dessa gränser redan i år, eftersom utdelningens storlek avgörs av lönen fär föregående år.

Läs Anders Anderssons kommentar här.

Stora företag som revisionsbyråer kan i dag minska skatten genom att ta ut aktieutdening i stället för lön  även för en delägare som bara äger någon enstaka procent av företaget. De har kringått 3:12-regeln om att stora lönesumnmor ger rätt till utdelning. Något som Anders Borg tidigare har kitiserat i bland annat Sveriges Radio.

I en Ekot-intervju sa han i mars:
– Jag tycker det är stötande när man ser personer som har höga inkomster, som skatteplanerar på ett sådant sätt att de undviker skattebetalningar. Det tycker jag att man ska avhålla sig ifrån för det undergräver legitimiteten i skattesystemet.

I  debattartikeln i DI skriver han och Annie Lööf att denna möjlighet ska stoppas i vårpropositionen:

 ”Vissa revisorer med inkomster på flera miljoner utnyttjar reglerna på ett sätt som gör att de betalar väsentligt lägre skatt än många andra som arbetar.”

De som har mindre än fem procents  ägarandel i ett företag ska inte längre kunna använda den fördelaktiga löneregeln.

De föreslår också ett investeraravdrag som ska träda i kraft den 1 september. Hälften av vad privatpersoner satsar i små onoterade bolag ska få dras av under inkomst av kapital  med upp till 650 000 kr. Eftersom skattesatsen är 30 procent blir den maximala skattelättnaden  195 000 kr.

Med utgångspunkt i Företagsskattekommitténs förslag undersöker regeringen också möjligheterna att minska arbetsgivaravgifterna för anställda inom forskning och utveckling.

Anders Borg och Annie Lööf sammanfattar förslagen så här i sin artikel:

”Förslagen tillsammans underlättar för företag att anställa samtidigt som vi begränsar överutnyttjande av 3:12-reglerna. De stärker också långsiktigt svensk konkurrenskraft och ökar förutsättningarna för fler jobb.”
LÄS OCKSÅ: Så utnyttjas ”kryphålen”