<![CDATA[]]>

Dubbla din utdelning – med hjälp av vår kalkyl

Anders Andersson

Publicerades: 13 november, 2013

Nästa år kan många med aktiebolag fördubbla den lågbeskattade utdelningen. Men då gäller det att före årsskiftet se till så att den egna lönen är tillräckligt stor. Vår unika kalkyl visar vad du måste ta ut med de nya förbättrade 3:12-reglerna.

Till kalkylen här

Utdelning beskattas med 20 procents skatt, men eftersom de pengarna först belastats med 22 procent i bolagsskatt blir det totala skatteuttaget 37,6 procent. Eftersom detta är betydligt mindre än skatten på lön inklusive sociala avgifter gäller det för dig som har aktiebolag att försöka få ut så stor utdelning som möjligt.

Utdelningen kan antingen tas ut direkt eller sparas för att beskattas på samma sätt i samband med försäljning av aktierna.

För dig som inte har några anställda och låg lön blir utdelningen ett schablonbelopp som alla bolagsägare har rätt till för ett bolag per person. För utdelning nästa år är det 156 650 kr.

Men efter en förbättring i Anders Borgs budget är nu en löneregeln mest intressant för allt fler – hälften av företagets totala löner inklusive ägarens kan bli utdelning. Men då måste ägaren ta ut en viss lön. Hur stor den måste vara beräknas med vår unika kalkyl.

Enligt de  nya reglerna som gäller redan utdelning nästa år och lönen i år är löneregeln fördelaktigare än schablonregeln redan vid 300 000 kr i årsinkomst. En tabell i nya numret av Driva Eget  (7/2013) visar hur läneregeln slår.  Men den tar ingte hänsyn till en kapitalregel som ökar på utdelningen med ca 11 procent av insatt aktiekapital.

Se i kalkylen hur dessa två regler bestämmer utdelningens storlek.

Kalkylen kan användas i olika situationer:

  • Före årsskiftet för att se till så att din egen lön är tillräckligt stor och för att se vilken utdelning som kan tas ut. Om du har ett litet företag med anställda kan det vara mycket lönsamt att i december ge dig själv en löneförhöjning. Då kan du ta ut extra stor utdelning.
  • Vid deklarationen för att se så att utdelningen blir rätt i deklarationen.

Att se över sin egen lön är en av de allra viktigaste planeringsåtgärden för den som äger aktiebolag och har anställda – och det beror på lönesummeregeln. Om årets löner för dig och dina anställda är 2 miljoner måste du själv eller någon familjemedlem ta ut minst 439 600 kr i årslön. Utdelningen nästa år (deklarationen 2015) blir då upp till 1 miljon – dubbelt så mycket som enligt reglerna som gällde före Borgs höstbudget.

Se nu efter här i vår kalkyl  hur mycket lön du eller någon i din familj måste ta ut för att kunna använda lönesummeregeln.