Enklare att skatta och deklarera för företag

Camilla Björkman

Publicerades: 14 januari, 2011

Regeringen vill göra det lättare för företag att deklarera och betala skatt. Nu föreslår de att flera lagar slås ihop och språket förenklas.

Om några månader är det dags för deklaration – och många småföretagare sliter sitt hår. Men ska vi tro politikerna blir det nästa år lättare för dig att deklarera.

I en debattartikel som Maud Olofsson och Anders Borg skriver i Dagens Industri kommer Regeringen inom kort att överlämna en remiss till Lagrådet med ett förslag till en skatteförfarandelag. Tanken är att hela skatteförfarandet ska samlas i en enda lag och på så sätt förenkla för företagare.

”Om reglerna utformas på ett enklare och mer ändamålsenligt sätt kan företagarna ägna mer tid och resurser åt att driva och utveckla sin verksamhet. De kan lägga kraft på att växa och anställa fler. Det blir också enklare för nya företag att starta och etablera sig”, skriver Maud Olofsson och Anders Borg i sin debattartikel.

I dag finns bestämmelserna om skatteförfarandet utspridda i många olika lagar, till exempel i taxeringslagen och lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Med en lag blir regelverket lättare att överblicka och tillämpa.

Enligt förslaget ska även språket moderniseras och överflödiga begrepp rensas bort (Driva Eget citerar Gert Fylking: ”Äntligen!”).

Ett annat förslag i paketet är att minska kraven på uppgiftsinlämning. Regeringen vill även att fler punktskatteskyldiga ska ges möjlighet att redovisa för beskattningsår genom att gränsen för att redovisa punktskatt för beskattningsår höjs från 20 000 kronor till 50 000 kronor.

Andra förslag är att dagens komplicerade regelverk för F-skatt ska bli enklare och att juridiska personer, förutom dödsbon, ska kunna lämna deklaration vid fyra tidpunkter under året.

Går allt enligt planerna ska förslaget träda i kraft tidigaste den 1 januari 2012.