<![CDATA[]]>

Höj din egen lön – och sänk skatten

Anders Andersson

Publicerades: 11 december, 2013

Sänk skatten inför årsskiftet – det är lättare än du tror. Varje vardag fram till jul får du här nya råd om hur du bäst gör både som småföretagare och som privatperson. Vi börjar med hur du kan höja utdelningen genom att ge extra lön till dig själv.

Om du har aktiebolag gäller det att redan nu före nyår planera för de nya förbättrade 3:12-regler som gäller för utdelning som betalas ut från och med nästa år.

Bolag med mindre än 3,4 miljoner i totala årslöner kan då ta ut dubbelt så mycket i lågbeskattad utdelning som året innan. Det blir förbättringar för alla, samtidigt som de som har mindre än 4 procents ägarandel inte längre får tillämpa 3:12-reglerna.

Tidigare var denna löneregel endast intressant för bolag med flera anställda. Men nu har den blivit fördelaktig även för en enmansföretagare med aktiebolag som tar ut minst 400 000 kronor i årsinkomst.

För att regeln ska få användas måste dock ägaren eller någon i ägarens familj året före utdelningen ha fått en årslön av en viss storlek – ju högre årslöner totalt för alla bolagets anställda desto högre egen lön, dock högst 566 000 kronor per år.

Därmed är det lönen i år 2013 som är avgörande när den nya förbättrade reglerna för första gången ska tillämpas.

Med en total lönesumma på 2 miljoner för bolaget måste någon i familjen ta ut 440 000 kronor i årslön för att löneregelns krav ska vara uppfyllda. Hur stor egen lön som krävs vid olika totala lönesummor kan du se i en unik kalkyl HÄR.

Kanske måste du nu i december låta ditt bolag betala ut litet mer lön till dig själv för att gränsen ska uppnås.

Skatten på utdelning är 20 procent för mottagaren, totalt 37,6 procent i skatt med tanke på att det också blir bolagsskatt. Om bolaget inte delar ut den utdelning som bolaget har rätt att dela ut kommer motsvarande låga skatt för ägaren när bolagets aktier säljs.