<![CDATA[]]>

Tjäna på att nu betala gamla bostadsuppskov

Anders Andersson

Publicerades: 18 december, 2013

Har du uppskov från gamla försäljningar av en privatbostad? Då har du en sista chans att sänka skatten genom att före årsskiftet överklaga 2008 års deklaration.

Den deklarationen var den sista med 20 procents reavinstskatt vid försäljning av villor och bostadsrätter. Sedan skärptes reglerna – skatten höjdes till 22 procent och uppskovsbelopp började räknas upp med en beskattningsbar schablonränta.

Den som tar upp sådana gamla uppskov till beskattning får normalt betala 22 procent i skatt även om försäljningen gjordes när skatten endast var 20 procent. Men klurige läsaren Leif har gjort oss uppmärksammade på att det går att även nu betala endast 20 procent i skatt genom att göra som han har gjort:

  • Leif hade vid taxeringen 2008 ett uppskovsbelopp på en gammal reavinst på 1,5 miljoner. Han uppfyllde kraven för att få uppskov. Han har därmed kunnat skjuta upp betalningen av skatten år för år, men har för detta fått betala en extraskatt på 7 500 kr per år.
  • Nu har han begärt omprövning av den gamla deklarationen och tar tillbaka sin ansökan om uppskov. Denna deklaration ändras då och han får betalar 20 och inte 22 procent på uppskovsbeloppet. Han betalar då 300 000 kr och inte 330 000 kr, får tillbaka 7 500 kr för vart och ett av de fem åren. Han får dock betala en icke avdragsgill kostnadsränta. Men ränteläget har varit så lågt att denna ränta är lägre än vad han fått av banken när han under åren placerat de 300 000 kronorna.

Leif har nu räknat ut att han skattevinsten på att överklaga deklarationen blivit totalt 43 000 kr.

Slutsatsen är att det lönar sig att nu snabbt begära omprövning av gamla bostadsuppskov för den som har pengar att betala skatten, men att det är mer tveksamt om det är lönsamt att ta ett banklån för att klara den skattebetalningen.

Eftersom man inte får gå mer än fem år tillbaka när man överklagar är det före årsskiftet sista chansen att kunna riva upp sista deklarationen med 20 procent i reavinstskatt.