<![CDATA[]]>

Kvitta bort aktieförlusterna rätt

Anders Andersson

Publicerades: 14 december, 2013

Nu i december är det hög tid att se över årets privata aktieaffärer. Då kan du se om du tjänar skatt på att göra någon extra affär före årsskiftet.  Läs här om hur du bäst kvittar förluster mot vinster.

Börja med att räkna ihop vinsterna och förlusterna för alla försäljningar av aktier och aktiefonder. Om ett företag som du har aktier i gått i konkurs under året räknas det som en förlust med försäljningspriset noll.

Det finns då två situationer:

  1. De sammanlagda vinsterna är större än dina sammanlagda förluster under året. Skatten på mellanskillnaden blir då alltid 30 procent. Det kan du inte göra något åt.
  2. Förlusterna är större än vinsterna. Det blir då normalt 21 och inte 30 procents avdragseffekt på den del av förlusten som överstiger vinsterna.

Det blir 21 procent även om du kan kvitta förlusten mot fastighetsvinster eller ränteinkomster. Om du har aktieförluster men inte kapitalinkomster får du samma effekt – 21 procent genom en skattereduktion.

Det är i denna andra situation som du kan höja skattesänkningen från 21 till 30 procent. Men då måste du före årsskiftet sälja aktier eller aktiefonder med vinst så att slutresultatet blir plus. Kanske har du en gammal allemansfond med höga avgifter som du då kan passa på att sälja före årsskiftet.

Det går också att öka avdragseffekten för familjens aktieförluster genom att två familjemedlemmar ger bort aktier till varandra före årsskiftet:

Om ena maken mest har förlustaktier och den andre mest vinstaktier kan den ene ge bort sina förlustaktier till den andre (gåva utlöser ingen kapitalvinstbeskattning). Den som får dem kan sedan sälja dem med full kvittningseffekt om vinstaktier också säljs under året.