<![CDATA[]]>

Bästa skattestrategin när företaget går bra

Anders Andersson

Publicerades: 30 augusti, 2013

Här är bästa skattestrategin för ett växande företag som går bra. Det handlar om avdrag och smart pengaförvaltning.

Ditt företag har vuxit, du har börjat anställa och ekonomin blivit stabil. Det är först då som du har möjligheter att planera för fler avdrag och lägre skatt. Men strategin då går också ut på att förvalta vinstpengarna väl för framtiden.

Att anställa innebär ökad skattebörda med skatt på lönen och sociala avgifter som ska betalas in. Men det innebär också nya möjligheter för dig själv att ta ut mer utdelning än enligt den schablonregel som alla med aktiebolag kan använda.

Ta ut lågbeskattad utdelning
Ju högre företagets totala löner är desto mer kan du själv som bolagets ägare ta ut i lågbeskattad utdelning (20 procent i utdelningsskatt, men i praktiken 37,6 procent eftersom det också blir bolagsskatt).
En fjärdedel av företagets totala lönesumma inklusive din egen lön kan du ta ut i utdelning och för den del som ligger över 3,6 miljoner kan utdelningsuttaget bli ännu större.

Så mycket utdelning
Med en total lönesumma på 3,2 miljoner kan du ta ut drygt 800000 kronor i utdelning. Men en viktig förutsättning måste då vara uppfylld:

  • Du eller någon närstående, exempelvis barn eller make, måste ta ut en relativt hög årslön. Med 3,2 miljoner i lönesumma måste den årslönen vara omkring 500000 kronor.

En kalkyl på driva-eget.se/utdelning visar hur stor lön som krävdes 2012. För 2013 blir den något högre, den exakta siffran är ännu inte klar.

Skattestrategin för den som har anställda och har en bra vinst bör därför se ut så här:

  • Se till så att du själv, make eller barn tar ut en hög inkomst. Kolla i december varje år så att inkomsten är tillräckligt hög för att löneregeln ska kunna användas.
  • Andra anhöriga som arbetar i företaget kan lämpligen lägga sin lön strax under brytpunkten för statlig skatt, 426400 kronor.

När vinsten stiger ordentligt i ett aktiebolag gäller det att väl förvalta de pengar som inte tas ut i bolaget på ungefär samma sätt som privata pengar – ju längre det dröjer tills de ska användas desto mer i aktier och aktiefonder.
Läs mer här om hur du till exempel sparar till pension: driva-eget.se/pension

När företaget börjar gå bra har du två vägval:

  1. Att samla pengarna i bolagets kassa för att ha buffert och för att ha möjlighet att göra stora investeringar. Om omsättningen och marknadsvärdet då stiger får du vänta på skattefördelarna tills du säljer bolaget. Även det du skulle kunna ta ut i utdelning direkt kan du spara i bolaget och låta pengarna arbeta. Skattefördelarna för utdelning får du när aktierna säljs.
  2. Att ta ut maximal utdelning och göra så många andra skatteeffektiva uttag som möjligt år för år.

LÄS MER: