Nya miljöbilar slipper fordonsskatten

Redaktionen

Publicerades: 10 mars, 2009

Nya miljöbilar befrias från fordonsskatt i fem år, både för företag och privatpersoner. Samtidigt höjs skatten för fordon som släpper ut mycket koldioxid liksom energiskatten på diesel. Det är en del av innehållet i regeringens klimatproposition som kommer att presenteras om någon vecka.

Den 1 juli i år försvinner miljöbilspremien på 10 000 kr till privatpersoner som köper en miljöbil. Kraven på nya miljöbilsstimulanser har drivits hårt från bilbranschens sida.

I dag avslöjar regeringen att nya miljöbilar i stället kommer att befrias från fordonsskatt. Och till skillnad från miljöbilspremien gäller fordonsskattebefrielsen även för bilar som köps av företag, till exempel förmånsbilar. Som miljöbil räknas bilar som släpper ut mindre än 120 gram per kilometer vid blandad körning.

Samtidigt höjs skatten på koldioxid från 15 till 20 kronor, vilket innebär att skatten från och med 2011 höjs med 5 kronor för varje gram koldioxid en bil släpper ut.

– Den som smutsar ner ska betala för sin miljöpåverkan. Genom att sätta en tydlig prislapp på klimatpåverkande utsläpp markerar vi att utsläpp har en kostnad som måste betalas, säger miljöminister Andreas Carlgren (C).

Nya lätta lastbilar, lätta bussar och husbilar inordnas i den koldioxdbaserade fordonsskatten. Bränslefaktorn för dieselbilar sänks och miljöfaktorn ersätts med ett fast belopp. Sammantaget innebär det att fordonskatten på dieselbilar sänks.

Regeringen vill även höja skatten på diesel med sammanlagt 40 öre per liter. Detta ska ske i två steg. Den första höjningen  med 20 öre bör ske den 1 januari 2011 och en andra höjning med 20 öre den 1 januari 2013.

Dagens nedsättning av koldioxidskatten för energiintensiva företag (den så kallade 0,8 procentregeln) föreslås fasas ut i två steg. Dessutom vill regeringen att ekonomiska styrmedel för anläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter samordnas i högre utsträckning.