<![CDATA[]]>

Så slår nya 3:12-förslaget för dig

Anders Andersson

Publicerades: 31 maj, 2013

Anders Borg och Annie Lööf struntar i remissinstansernas kritik och gör bara marginella ändringar i det hårt kritiserade 3:12-förslaget. För att få låg utdelningsskatt krävs nu fyra och inte fem procents ägarandel. Men förslaget innebär försämringar för nästan alla företagare med anställlda. Se här hur det slår för dig.

Anders Borg har upprörts över att stora revisionsbyråer och advokatbyråer med hundratals anställda kunnat ta ut lågbeskattad utdelning i stället för lön enligt de 3:12-regler som är till för småföretagare.

Därför kom han med ett förslag om att man måste äga minst 5 procent i ett företag för att man ska kunna tillämpa de fördelaktiga regler som utgår ifrån den totala lönesumman i företaget.

Han fick med sig Annie Lööf på förslaget och de skrev en debattartikel i DI, som väckte en kritikstorm från många håll. Samtliga remissinstanser utom Skatteverket var kritiska. Även Annie Lööfs partikollega Mats Odell var missnöjd.

Många ansåg att förslaget var ett hastverk och hade främst tre invändningar:

  • Företagsstrukturen skulle slås sönder. Förslaget skulle innebära att de stora företagen skulle delas upp i flera mindre företag så att reglerna ändå kunde utnyttjas.
  • Reglerna skulle försämra möjligheterna att ta in nya delägare och hämma innovationskraften.
  • Konkurrenen mellan små och stora företag skulle snedvridas.

I en ny debattartikel i Di kom Anders Borg och Annie Lööf med följande mindre ändringar jämfört med det tidigare förslaget:

  • För att lönesummeregeln ska kunna användas måste man äga fyra och inte fem procent.
  • Alla som ska använda löneregeln måste själva ta ut en årslån på 537 000 kr nästa år. För dem som har totala lönesummor i företagen på 5,5-25 miljoner ökar kravet på egen lön. I ursprungsfäörslaget kunde det vara upp till drygt 5 miljioner. Denna övre gräns är sänkt till drygt 2 miljoner.

Förslaget ska nu bli en lagrådsremiss som ska beslutas av riksdagen.

LÄS MER: Borg är ohederlig och struntar i kritiken. Kritik från Advokatsamfundet.

LÄS MER: Anders Andersson kritik.