<![CDATA[]]>

Så stor utdelning kan du ta ut nästa år

Anders Andersson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 17 oktober, 2014

Många med aktiebolag kan ta ut dubbelt så hög lågbeskattad utdelning som tidigare. Vår unika kalkyl här som visar förbättringarna har nu uppdaterats och visar hur stor lön du i år måste ta ut för att dra nytta av löneregeln.

Alla fåmansbolagsägare med anställda tjänar nu på att använda sig av lönesummeregeln i 3:12-systemet:

Den lågbeskattade utdelningen beräknas från och med utdelningen 2014 som hälften av bolagets totala lönesumma, inklusive lön till ägarna. För utdelningar 2013 och tidigare var det 25 procent för lönesummor upp till 3,5 miljoner. Detta betyder att den som i dag har 2 miljoner i totala löner  kan öka sin utdelning från 500 000 kronor till en miljon.

Haken är att ägaren själv måste ta ut en hög lön för att bolaget ska kunna använda regeln. Detta lönekrav har ökat något i år jämfört med förra året. Lönen 2014 måste vara någonstans mellan 341 400 och 569 000 kronor. Hur stor den måste vara för dig visar våra unika kalkyl, som uppdaterats nu i oktober 2014.

Kalkylen visar hur stor utdelningen som kan tas ut – med hänsyn till lönesummeregeln plus regeln som tar hänsyn till insatt kapital i bolaget. Denna kapitaldel är dock något lägre för utdelning 2015 än 2014. Det beror på att statslåneräntan har sjunkit – vi räknar i kalkylen med 1,5 procent, men det exakta beloppet kommer i slutet av november 2014.

Kalkylen tar också hänsyn till schablonregeln som säger att  alla 2015 får ta ut 156 475 kronor ur ett bolag( en höjning med 825 kr jämfört med 2014).

Den som tar ut utdelningen får en skatt på 20 procent. Men eftersom det först blivit bolagsskatt blir det totala skatteuttaget 37,6 procent.

Till kalkylen.