Skatterabatt i utsatta områden kritiseras

Camilla Björkman

Publicerades: 8 augusti, 2012

Småföretagare i utsatta områden ska få skattelättnader, föreslår regeringens utredare. Men förslaget får kritik då det kan skapa snedvriden konkurrens.

Regeringen tillsatte förra året utredare för att undersöka om företag i stadsdelar med hög arbetslöshet kan få skattelättnader.

Nu ger utredarna tummen upp till förslaget. Enligt det ska företag i stadsdelar med hög arbetslöshet, hög andel socialbidragstagare och låg utbildningsnivå få en skatterabatt och bli så kallade nystartszoner. Det rapporterar Ekot idag.

Förslaget går ut på följande:

  • Småföretag med upp till 49 anställda, eller småföretag med en omsättning under 83 miljoner kronor om året, ska få en skatterabatt på de sociala avgifterna i upp till sju år.
  • Avdraget per anställd och år skulle vara max 70 000 kronor och per företag 3,4 miljoner kronor. Detta skulle enligt utredaren kosta statskassan mellan 100 och 120 miljoner om året.
  • För att få skatterabatten måste företaget ligga i en så kallad nystartszon.

Regeringens utredare föreslår ett 30-tal nystartszoner i Sverige.

Men alla är inte positiva till förslaget. Företagarnas chefsekonom Lars Jagrén menar att det kan skapa en snedvriden konkurrens för företag som inte kvalar in till att bli en nystartszon.

– Det är också ett system som är svårt att överblicka för den enskilde företagaren, säger han.

Och Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Lunds Universitet, menar att en skattesänkning i en nystartszon visserligen kan leda till att ett eller två företag flyttar dit vilket leder till några jobb:

– Men det bygger ju på tanken att jobben måste uppstå i den här stadsdelen eller det här området, och det tror jag är feltänkt. De som bor i framgångsrika kommuner och stadsdelar har ofta jobb någon annanstans och pendlar, säger han till Ekot.

Förslaget om skatterabatt föreslås träda i kraft i januari 2014.