Banklån

Guide till starta-eget-bidrag

Gustaf Brickman

Publicerades: 5 maj, 2011

Du som vill starta företag kan få bidrag och stöd från Arbetsförmedlingen – men det är inte självklart för alla att få. Läs här vad som krävs.

Begreppet starta eget-bidrag används ibland ganska löst för att beskriva olika typer av bidrag och stöd man kan få när man ska starta sin egen verksamhet. Och det finns många typer av offentligt stöd man kan söka sig till – ofta nischade inom olika sektorer och branscher. Läs här om dessa olika bidrag.

Men när det gäller det egentliga starta eget-bidraget så är det ett program inom Arbetsförmedlingen, designat för att få arbetslösa i sysselsättning.

Det innebär att för att kunna få bidraget måste du i regel ha varit arbetslös en tid utan att ha lyckats få en anställning någonstans.

Dessutom riktar sig åtgärden framför allt till vissa prioriterade grupper. Utöver att ha goda förutsättningar att lyckas med ditt företag krävs dessutom att du uppfyller något av följande krav:

  • Vara minst 25 år och anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och i behov av fördjupat stöd.
  • Vara ung och ha en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.
  • Vara 18 år och stå långt från arbetsmarknaden på grund av särskilda skäl.
  • Uppfylla villkoren för att få delta i arbetslivsintroduktionen.
  • Vara minst 20 år och uppfylla villkoren för att delta i jobbgarantin för ungdomar.
  • Delta i jobb- och utvecklingsgarantin.

Starta eget-bidraget är med andra ord inget för samtliga entreprenörer som har en grym affärsidé och inte något för anställda som vill pröva sina vingar som företagare.

Dessutom är bidrag kanske en missvisande beskrivning. Det handlar inte om pengar till utrustning, varulager eller produktutveckling – i stället är bidraget ett fortsatt försörjningsstöd.

Du får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning när du deltar i programmet och startar ditt företag. Det är Försäkringskassan som beräknar, beslutar om och betalar ut aktivitetsstödet.

Teoretiskt sett kan bidraget uppgå till 680 kronor per arbetsdag, men det förutsätter att du jobbat fullt ut och med ordentlig lön fram till dess att du blev arbetslös. Du får då bidrag i upp till sex månader.

Skillnaden från det vanliga försörjningsstödet, och den är viktig, är att man slipper söka andra jobb under den här tiden och i stället fullt ut kan fokusera på att få i gång sin rörelse.

Du kan även få särskilt stöd för att starta en näringsverksamhet om du är arbetssökande och har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Du måste ha goda förutsättningar att driva företag och en affärsidé som bedöms kunna bli lönsam och bidra till en stor del av din försörjning. Du kan då få ersättning med upp till 60 000 kronor för att skaffa utrustning och annat i samband med att du startar verksamheten.

Så går du vidare:

Kontakta Arbetsförmedlingen med en affärs- och kostnadsplan. Där kommer konsulter att bedöma om du har rätt till stödet eller inte. Läs mer här.

För att lyckas hjälper det att ha en bra affärsplan och en budget. Vi hjälper dig:

Så här skriver du en affärsplan.

Så här räknar du ut en budget.