En miljard i mikrolån till småföretagare

Camilla Björkman

Publicerades: 9 mars, 2010

Nu investerar EU  hundra miljoner euro på mikrokrediter för mindre företag och arbetslösa som vill starta eget. Syftet är att hjälpa de som hamnat i knipa efter den ekonomiska krisen. Men Sveriges arbetsmarknadsminister tror inte på några mirakel i Sverige.

Mikrokrediter är inte längre för människor i utvecklingsländer som vill starta eget. Igår beslutade rådet för sysselsättning och socialpolitik i Bryssel, där bland annat arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin ingår, om en ny krisåtgärd där mikrolån ska införas även i EU-länderna.

– Mikrofinanserna är ett alternativ för dem som påverkats av krisen och är ett sätt för sårbara grupper att ta sig ur arbetslösheten, sa den nya EU-kommissionären för sysselsättning och socialpolitik, Lászlo Andor, på mötet.

Stödet består av mikrokrediter, som ska gå till personer som vill starta eller vidareutveckla mikroföretag, men som har svårt att få lån till det. Företagen måste ha färre än tio anställda. Lånen är på max 25 000 euro, men dessutom får de sökande hjälp att göra affärsplaner och stöd via mentorprogram. Allt som allt ligger budget på 100 miljoner euro (mer än 1 miljard kronor) för detta, men man hoppas öka det med ytterligare 400 miljoner euro.

Enligt rådet kommer finansieringen att vara igång inom några månader. De som är intresserade av att låna kommer då att kunna ansöka till utvalda låneinstitut i sitt hemland.

Men arbetsmarknadsministern själv tror inte att stödet behövs särskilt mycket i Sverige.

– Som krisinstrument kanske det inte får så stor effekt, vi har ju redan ökat låneramarna i Sverige. Det är säkert bra men man ska inte vänta sig några mirakel, säger Sven Otto Littorin till Svenskt Näringsliv.