<![CDATA[]]>

”Oroväckande att allt färre startar företag”

Camilla Björkman

Publicerades: 4 februari, 2013

Antalet nyregistrerade företag har minskat med 10,5 procent sedan förra året. ”Oroväckande”, säger Harry Goldman på Nyföretagarcentrum och efterfrågar mikrolån till nya företagare.

Allt färre startar företag, visar Nyföretagarcentrums studie av nya företag.

I januari 2012 registrerades 7 256 nya företag hos Bolagsverket – nu i januari var siffran bara 6 491. Det är en minskning med 765 företag eller 10,5 procent.

Statistiken avser aktiebolag, enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag.

– Allt detta är oroväckande då ju nyföretagandet sjönk redan 2012 med 10,9 procent. Sverige behöver fler nya företag – inte färre, säger Harry Goldman som är vd på Nyföretagarcentrum Sverige.

Han tror att det framförallt beror på konjunkturen: i dåliga tider startas färre företag. För att få fler att ändå vilja starta eget behövs olika åtgärder, till exempel skattelättnader eller lån till nya företag.

– Den första tiden är den svåraste för nya företagare och då behövs pengar. En åtgärd för att få fler att starta eget vore därför ett mikrolån utan krav på borgen, säger Harry Goldman.

Största tappet av nyregistrerade företag är på Gotland där antalet nya företag har minskat med 31,8 procent och sjunkit från 44 till 30 nyregistrerade företag.

Två landskap går dock mot strömmen: Antal nyregistrerade företag i Blekinge har ökat med 1,3 procent och i Västernorrland ökade siffran med 9,2 procent.

Men Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs, är glad över att åtta av tio nya företag som startades i januari är aktiebolag:

– Ända sedan kravet på aktiekapital halverades och revisionsplikten för mindre bolag togs bort 2010 har andelen aktiebolag stadigt ökat och gett en rejäl skjuts åt nyföretagandet. Det visar att politiska beslut som förenklar företagandet snabbt kan bära frukt, säger han.