Justitieministern öppen för mer ”experthjälp”

Peter Forsman

Publicerades: 21 juni, 2012

För en tid sedan blev jag kontaktad av Justitiedepartementet som frågade om jag hade möjlighetet att delta i ett seminarium om ”bluffakturor”.

Ödmjuk inför frågeställningen, svarade jag utan att tveka – ja!

Efter att ha skrivit om dessa bedragare längre än jag kan minnas så är det en ynnest att få tala för åhörare som faktiskt har möjlighet att påverka hur framtiden ska se ut inom detta område.

Igår var det så dags.

Med ett 60-tal anmälda åhörare, mestadels från den rättsliga och finansiella sektorn, genomfördes ett par timmar långt seminarium på Rosenbad.
Seminariet webbsändes på regeringen.se och kan ses i efterhand på http://regeringen.se/sb/d/1476

Föreläsare var:

  • Tord Josefson, Kammaråklagare från Helsingborg som drivit ett större mål i Helsingborgs Tingsrätt.
  • Undertecknad, som berättade om trender, status och utveckling på området.
  • Konsumentjournalisten Anders Nyman från knyt.se berättade bland annat om vilka möjligheter drabbade har att bestrida och få anmärkningsrättelse hos Kronofogdemyndigheten.
  • Justitieminister Beatrice Ask berättade att regeringen avser att tillsätta en utredning med avsikt att se över straffskalor och brottsrubriceringar mm. kring denna typ av kriminalitet.

Det jag tycker var lite faschinerande var att Tords, Anders och min egen presentation kompletterade varandras på ett mycket bra sätt, trots vårt helt skilda fokus på problemet och trots att vi inte haft kontakt om detta innan.
Noterbart var även att justitieministern uttalade att samarbetet över myndighetgränserna har behov av att bli bättre och när hon presenterade mig sa hon även:

”Jag vet att du ger ett och annat råd till en och annan rättslig myndighet.
Och det är ju någonting som vi kanske skulle vara ännu bättre på att ta till oss,
kunskaper utifrån när det gäller just specifika brottsområden eller problem,
för vi är visserligen väldigt duktiga i alla rättsliga myndigheter,
men vi kan ju inte precis allting och då kan vi behöva lyssna på andra.” 

Och jag tror att det är just den vägen som svensk brottsbekämpning behöver ta.
Allt eftersom internetrelaterade bedrägerier överbelamrar polisens resurser, så hamnar de samtidigt i ett underläge utredningsmässigt, då de i många fall inte har tillräcklig kunskap i hur det går att knyta personer och relationer på Internet.

Vi är fler som är villiga att hjälpa till med vad vi kan och behärskar.
Nu är bara frågan om fler myndigheter vill ta till sig.