<![CDATA[]]>

En av fem skippar revisorn

Camilla Björkman

Publicerades: 24 januari, 2012

Cirka 50 000 svenska företag har inte gjort en extern revision av sitt bokslut, sedan de nya reglerna om slopad revisionsplikt trädde i kraft för ett år sedan.

Siffran betyder att en femtedel av de företag som berörs av de nya reglerna inte längre använder sig av en auktoriserad revisor.

– Vi har jobbat hårt för att få till stånd den här reformen och det är väldigt glädjande att så många bolag valt bort revision. 50 000 bolag hittills tycker vi är en bra siffra, säger Svenskt Näringslivs redovisningsexpert Claes Norberg till Sveriges Radio.

Det var för drygt ett år sedan som lagändringen gick igenom, och gjorde det därför möjligt för företag med högst tre anställda och en omsättning på högst tre miljoner att skippa en extern revisor för att kontrollera bokslutet. Framförallt är det små företag som dragit nytta av lagändringen.

Skatteverkets skattedirektör Catrin Johans säger till Sveriges Radio att man än så länge inte märkt några alarmerande tecken på att det råder oordning hos företagen på grund av slopad revisionsplikt, något de var oroliga för i början.

– De flesta verkar faktiskt använda sig av kvalificerad bokföringshjälp, alltså redovisningsbyrå i stället för revisor, säger hon.

Men helt lugna är de inte. Under året satsar Skatteverket 20 heltidsanställda för att uppmana företagen att hålla ordning på sin redovisning och eventuellt ta professionell hjälp med bokföringen.