<![CDATA[]]>

UC: ”Högre kreditrisk för aktiebolag utan revisor”

Camilla Björkman

Publicerades: 22 februari, 2013

Nystartade aktiebolag som slopat revisorn har högre kreditrisk och sämre kvalitet på boksluten, menar kreditupplysningsföretaget UC, som granskat effekterna av avskaffningen av revisionsplikten i olika branscher.

UC har granskat effekterna av avskaffning av revisionsplikten som genomfördes i november 2010. Avskaffningen har gjort att 7 av 10 aktiebolag inte behöver använda sig av revisor.

Över två år senare menar de att slopandet har lett till två tydliga konsekvenser:

  • Högre kreditrisk för nystartade aktiebolag som valt bort revisorn. Idag väljer 3 av 4 nystartade bolag att inte använda sig av revisor. Omvänt har de aktiebolag som valt att använda sig av revisor lägre kreditrisk.
     
  • Sämre kvalitet på boksluten hos företag som slopat revisorn och som inte använder sig av en auktoriserad redovisningskonsult för att utfärda bokslutsrapporten.

Några av de branscher med högst andel aktiebolag som valt bort revisor är byggindustrin (50 procent har valt bort), information och kommunikation (49 procent) och detaljhandeln (47 procent).

UC:s marknadschef Roland Sigbladh säger att konsekvenserna av att avstå från revisorn troligtvis inte framgår fullt ut ännu, och statistiken antagligen kommer att förändras framöver. Men att siffrorna tydligt indikerar en högre kreditvärdighet för de företag som använder revisor.

– Vi ser en trend i statistiken över sambandet mellan högre kreditrisk och valet att inte använda sig av revisor eller auktoriserad redovisningskonsult, säger han.

Vad gäller kvaliteten på boksluten som lämnas in av företag som valt bort revisorn har den alltså försämrats.

– Vi ser en väsentlig skillnad jämfört med innan regeländringen, säger Roland Sigbladh.

Vågar du dumpa revisorn? Läs argumenten för och emot här.