<![CDATA[]]>

Slopad revisor kan sänka ditt kreditbetyg

Camilla Björkman

Publicerades: 4 juli, 2012

Hundratals småföretagare har fått sitt kreditbetyg sänkt av kreditvärderingsbolaget Soliditet efter att ha valt bort revisorn. ”Som en blixt från en klar himmel”, säger småföretagaren Vivianne Ohlsson. Men UC gör inte samma sak.

Småföretagarna jublade när revisionsplikten för småbolag slopades i november 2010. Sedan dess har 50 000 aktiebolag valt bort revisorn.

Nu kommer bakslaget.

Minst 300 småföretagare har fått sitt kreditbetyg sänkt från toppbetyget AAA till enbart AA hos kreditvärderingsbolaget Soliditet. Sänkningen kan i värsta fall leda till dyrare krediter hos bankerna.

En av de drabbade är småföretagaren Vivianne Ohlsson (bilden till höger) som driver mäss- och monterföretaget Expoplus. Hon valde bort revisorn i och med lagändringen och anlitar numera en redovisningskonsult. 

– Beskedet kom som en blixt från en klar himmel. Ingen information hade gått ut om att det skulle ske och det har heller inte skett någon förändring i mitt företags ekonomi, säger hon till Driva Eget.

Soliditet försvarar sig med att viktig information utelämnas när bolagen inte har revisorer som lämnar sina revisionsberättelser.

”För att uppnå högsta kreditvärdighet krävs att företaget har mycket stark finansiell ställning och där man också är generellt väsentligt bättre än andra företag. För att dela ut detta kvalitetsbetyg måste vi ha underbyggda fakta som vi tillfullo kan lita på”, skriver Soliditet ABs analyschef i ett mejl till Vivianne Ohlsson som Driva Eget tagit del av.

Soliditet skriver också att upplysningar om att lagar och förordningar har följts inte längre finns med, liksom om bolaget har fullgjort sina skyldigheter avseende till exempel skatter och avgifter.

”Inte minst prövar revisorn frågan om ansvarsfrihet, att ledningen inte gjort sig skyldiga till lagstridiga handlingar som kan skada bolaget”, skriver man i mejlet.

Men kreditvärderingsbolaget UC har inte alls gjort samma bedömning. UC:s marknadschef Roland Sigbladh säger till Driva Eget att de inte skulle sänka ett företags kreditvärdering på grund av en regeländring.

– Anledningar till att man får sänkt kreditvärdighet är om företagets överlevnadsförmåga minskat betydligt, till exempel att man har stora betalningsanmärkningar. Men inte på grund av en lagändring.

Däremot, tillägger han, om det skulle visa sig på sikt att företag som inte har revisor har sämre överlevnadsförmånga, då kommer det även att påverka UC:s värderingsmodell.

– Men det är alldeles för tidigt att göra den utvärderingen nu.