<![CDATA[]]>

Din checklista inför årsredovisningen

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 27 maj, 2013

För dig med aktiebolag är det ingen panik med årsredovisningen. Sista dag att skicka in är den sista juli. Men börja i tid! Och se till att den är rätt – annars kan det kosta både tid och pengar. Spana in checklistan här.

Du som har aktiebolag måste upprätta en årsredovisning varje år. Den ska ha kommit in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. För aktiebolag med bokslutsdag den 31 december 2012 är det alltså den 31 juli 2013 som gäller.

Men redan nu kan det vara läge att spana in vilka vanliga fel som Bolagsverket ofta möter – så att du kan göra rätt.

Kolla det här en extra gång:

 • Se till att alla i styrelsen och verkställande direktör har skrivit under årsredovisningen.
 • Se till att revisorn, när sådan krävs, har skrivit under.
 • Underskrifterna ska dateras.
 • Kontrollera siffrorna i balansomslutningen så att de stämmer.
 • Fastställelseintyget ska vara i original och underskrivet av styrelseledamot eller verkställande direktör.
 • Fastställelseintyget ska ha uppgift om datum för bolagsstämma.
 • Om revisionsberättelse krävs ska en eventuell kopia vara bestyrkt.
 • Bolagsstämmans datum får inte vara tidigare än revisionsberättelsens datering.

Tänk också på:

 • Skicka årsredovisningshandlingarna som ett enda dokument och lägg dem gärna i den här ordningen:
 1. Årsredovisning och eventuell koncernredovisning inklusive fastställelseintyg
 2. Revisionsberättelse – när så krävs
 3. Koncernredovisning med revisionsberättelse
 4. Bolagsstämmoprotokoll (vid utdelning)

LÄS OCKSÅ: Sen årsredovisning kan kosta tusenlappar