<![CDATA[]]>

Så påverkas du och ditt företag av höstbudgeten

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 21 september, 2015

Sämre rotavdrag och höjda avgifter för unga, men också nya möjligheter att få riskkapital  och exportstöd. Läs hur höstbudgeten påverkar småföretagen.

De redan kända höjda arbetsgivaravgifterna för unga, minskningen av RUT och ROT och höjningen av skatt på bensin och diesel är de förändringar som vi tidigare skrivit om på Driva Eget som ska ge mest pengar till statskassan. Största inkomstkällan är minskningen av ROT-avdraget som mellan åren 2016 och 2019 beräknas  ge 5,57 miljarder till statskassan.

Regeringen föreslår investeringar på 430 miljoner kronor för jobb i hela landet, i innovativa och växande företag samt i insatser för ökad export.

Magdalena Andersson presenterade på presskonferensen vilka satsningar på ”Fler och växande företag” som är i fokus:

 • Regeringen kommer prioritera finansiering för innovativa och växande företag Regeringen stärker därför Almis verksamhet ytterligare. Dessutom ska man arbeta för att det statliga riskkapitalet ska kunna fungera på ett mer effektivt sätt för företagen. Det ska gå lättare att få riskkapital för företag som behöver pengar tidigt i sin utveckling.
 • En ny exportstrategi ska stödja företag, då entreprenörer i dag ofta satsar på global marknad från dag ett. Företag ska få ökad hjälp med fler regionala exportrådgivare och  Business Sweden ska få fler utlandskontor.
– Redan från start vill företag i dag sälja exempelvis sin app till olika delar av världen, sa Magdalena Andersson under presskonferensen.
Inledningsvis tog Magdalena Andersson upp de gradvis allt ljusare utsikterna i euroområdet och att stark utveckling i USA ger ny kraft åt svensk export från och med 2016. Därmed väntas exporten börja bidra med mer till svensk tillväxt och jobb än under de senaste åren.
– De kommande åren förväntas ett förbättrat konjunkturläge i svensk ekonomi, sa Magdalena Andersson.
Samtidigt menar hon att konjunkturuppgången är osäker och att riskerna för en svagare utveckling är betydande. Osäkerhet kring utveckling i Kina är en av de faktorer som kan påverka enligt regeringen.

Som företagare påverkas du av dessa förändringar:

 • Arbetsgivaravgifterna för personer som är 25 år eller yngre höjdes den 1 augusti från 15,49 procent till 25,46 procent. Ytterligare en höjning kommer ske nästa sommar.
 • För anställda införs en särskild löneskatt på 5,6 procent från och med det år den anställde fyller 65 år. Det gäller även företagare som tar ut lön från eget aktiebolag och de med enskild firma som är yngre men tagit ut hela den allmänna pensionen. Det betyder att de sociala avgifterna för dessa stiger från 10, 21 till 15,81 procent från och med 2016.
 • ROT-avdraget sänks vid årsskiftet, vilket innebär att man inte får dra av 50 procent utan 30 procent av lönekostnaden. 
 • Rut-avdragen ligger nu på 50 000 kronor men sänks från och med nästa år till 25 000 kronor per person. Förändringen träder i kraft vid årsskiftet. Rut-avdraget för läxhjälp togs bort 1 augusti i år.
 • Bensinskatten höjs med 44 öre per liter och skatten på diesel höjs med 48 öre per liter – plus moms. Detta sker i budgetpropositionen för 2016.
 • Det blir också en skattehöjning på sparande via investeringssparkonto, så kallat ISK. Den nya skattehöjningen träder i kraft den 1 januari 2016.

Övrigt:

 • Traineejobb infördes i flera branscher inom både välfärdssektor och privat sektor från den 3 augusti. Lönesubventionen uppgår till cirka 85 procent för traineejobb inom välfärdssektorn och cirka 50 procent för traineejobb på hela arbetsmarknaden för yrken där det råder brist. Inom välfärdssektorn ges även ett handledarstöd på maximalt 2 200 kr i månaden.
 • Regeringen satsar på svensk export och innovationsklimat – 226 miljoner kronor under 2015 och minst 315 miljoner kronor per år under perioden 2016 till 2019. Det statliga riskkapitalet får 71 miljoner kronor som kommer förstärka Almi företagspartners verksamhet. En siffra som kommer att växa till upp till 110 miljoner kronor per år.
 • Reglerna för fåmansföretag (3:12-reglerna) förändras inte, men ska ses över. Det kan innebära att reglerna för lågbeskattad utdelning försämras 2017.
 • Regeringen ska kartlägga och analysera om det förekommer skatteplanering i välfärdssektorn som bör stoppas. Regeringens bedömning har en koppling till Vänsterpartiets önskan om att driva välfärdsföretag utan vinstintresse.