<![CDATA[regeringen]]>

Så ska företagen växa – enligt regeringen

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 26 augusti, 2015

Regeringen presenterade under onsdagen delar av sin budget för 2016 och hade med ett antal företagssatsningar, bland annat inom turism och export.

När regeringen samlades under onsdagen för att presentera sitt jobbpaket och delar ur budgeten för 2016 pratade de bland annat om hur de vill underlätta för människor att bo och driva företag i alla delar av landet.

Det regeringen vill satsa på är kommersiell service i de mest utsatta glesbygdsområdena, som att ha tillgång till bredband, handla mat eller kunna tanka bilen. Regeringen föreslår att 36 miljoner kronor per år ska avsättas för att stödja tillgängligheten till service i dessa områden.

Fler områden regeringen vill satsa på:

  • Ett nationellt fond-i-fond-bolag för att stärka finansieringen av företag i tidiga utvecklingsskeden och ett garantisystem för att stimulera bankutlåning till företag i hela landet som behöver tillväxtkapital.
  • Regeringen avser att föreslå förstärkningar inom innovations- och tillväxtfinansieringen genom Almi med totalt 100 mkr, fördelat över tre år.
  • 20 miljoner kronor ska satsas på besöksnäringen med fokus på natur- och ekoturism.
  • Regeringen anser att små- och medelstora företag lättare behöver få tillgång till finansiering för exportaffärer. Sammanlagt föreslås 45 miljoner kronor avsättas för denna exportoffensiv.
  • Regeringen vill satsa 50 miljoner kronor per år för insatser kopplade till innovationsrådets arbete inom life science, miljö och klimat samt digitalisering.

Reaktioner på regeringens jobbsatsning kom direkt från bland andra Centerpartiets ekonomiskpolitisk talesperson Emil Källström och Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

”Det mest oroväckande är det regeringen inte säger, vem det är som ska betala notan. Hittills är det ungas jobb och småföretagare som får rejält höjd skatt. Regeringen höjer skatterna med tiotals miljarder och strösslar med småpengar som man kallar för satsningar. Småsatsningarna kompenserar inte på långa vägar det man tar, så för de allra flesta blir utfallet negativt”, säger Emil Källström.

”Företagarna välkomnar en satsning på företagandet i Sverige men frågan är vad som sipprar ner till småföretagen. Investeringarna måste jämföras med de skattehöjningar som kommer genom ökade arbetsgivaravgifter, minskade ROT- och RUT-avdrag och nu ytterligare höjningar av skatten på drivmedel”, säger Daniel Wiberg Företagarnas chefsekonom.