<![CDATA[Näringsminister Mikael Damberg. Foto: Phil Jamieson.]]>

Småföretagare ger Damberg underkänt

Ebba Arnborg

Publicerades: 3 november, 2014

Sverige småföretagare ger såväl regeringen som nye näringslivsministern Mikael Damberg underkänt, visar nya siffror.

Bara en av fem småföretagare har förtroende för Sveriges nya regering i företagarfrågor samtidigt som fyra av fem svarar att de har lågt eller mycket lågt förtroende för regeringen, visar en undersökning bland 500 småföretag gjord på uppdrag av konsultmäklaren Assistera.
– Det samlade budskapet från regering och regeringsunderlag pekar ut en riktning som gör många företagare oroliga. Adderat till det har vi en allmän osäkerhet vad som gäller framöver och företagare behöver långsiktiga, stabila spelregler. Den senaste tidens icke-beslut i flera kontroversiella frågor har sannolikt spätt på denna oro, säger Thomas Goréus, VD på Assistera.

Mikael Damberg, Sveriges nya näringslivsminister, får ett lågt betyg av småföretagarna. Hela fyra av fem har lågt eller mycket lågt förtroende för näringslivsministern när det gäller företagarfrågor.
– Det handlar nog mindre om individen och mer om dennes möjlighet att föra ut en politik som småföretagare ser som lyckad, utifrån det parlamentariska läge vi har för närvarande. Våra tidigare undersökningar visar nämligen att delar av regeringsunderlaget konsekvent rankats sist när småföretagare fått ange vilka politiska partier som de ser som mest trovärdiga i företagarfrågor, säger Thomas Goréus.

En undersökning på driva-eget.se visar lågt förtroende för regeringen bland småföretag.

En undersökning på driva-eget.se visar lågt förtroende för regeringen. Klicka på bilden för att se hela resultatet.

Driva Egets egen undersökning på driva-eget.se visar samma tendens. Av 300 svarande anser knappt en av fem att regeringens politik gynnar småföretagen, medan tre av fem anser att den är dålig.

En fjärdedel är osäkra på vad politiken kommer att innebära för småföretagen och sju procent tror att det blir ungefär som med Alliansen.